DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HK I 2015- 2016
Mã sinh viên:
STTMã SVHọ vàTênMã LHCMã LHPTên LHPSTCTrạng thái
1. 10C120143Nguyễn Thị HằngNgaCĐ14C21572GDTC0521Cầu lông0Chấp nhận
2. 08D100046Lê HữuThọCĐ14C21554MIEC0111Kinh tế vi mô 13Chấp nhận
3. 08D100046Lê HữuThọCĐ14C21564SMGM0511Marketing thương mại điện tử3Chấp nhận
4. 08D100046Lê HữuThọCĐ14C21554INFO0111Tin học đại cương3Chấp nhận
5. 11C110002Nguyễn Khoa TuấnAnhCĐ15B11567TMKT0511Marketing du lịch3Chấp nhận
6. 11C110002Nguyễn Khoa TuấnAnhCĐ15B11564TEMG3011Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành3Chấp nhận
7. 11C110141Nguyễn Thị VânAnhCĐ15B11557FACC0111Nguyên lý kế toán3Chấp nhận
8. 11C110141Nguyễn Thị VânAnhCĐ15B11553MIEC0111Kinh tế vi mô 13Chấp nhận
9. 11C110165Nguyễn Thị HươngLanCĐ15B11571MLNP0111Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 12Chấp nhận
10. 11C110056Hồ ThịQuỳnhCĐ15B11571TSMG3411An ninh khách sạn2Chấp nhận
11. 11C110181Nguyễn ĐìnhPhượngCĐ15B21560AMAT0111Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3Chấp nhận
12. 10D100279Nguyễn TuấnCườngCĐ15C11563eCIT1311Công nghệ phần mềm2Chấp nhận
13. 10D100279Nguyễn TuấnCườngCĐ15C11552BMGM0111Quản trị học 3Chấp nhận
14. 10D100279Nguyễn TuấnCườngCĐ15C11576TLAW0311Luật kinh tế3Chấp nhận
15. 11C120020Nguyễn QuangHuyCĐ15C11561MAGM0611Quản trị PR3Chấp nhận
16. 11C120020Nguyễn QuangHuyCĐ15C11551MLNP0111Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 12Chấp nhận
17. 11C120020Nguyễn QuangHuyCĐ15C11569GDTC0521Cầu lông0Chấp nhận
18. 11C120032Nguyễn ThịNgaCĐ15C11558CHIN3711Tiếng trung 2.13Chấp nhận
19. 11C120200Hồ ThanhTânCĐ15C11565MAGM0821Marketing ngân hàng3Chấp nhận
20. 11C120042Nguyễn Thị PhươngThảoCĐ15C11551MLNP0111Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 12Chấp nhận
21. 11C120042Nguyễn Thị PhươngThảoCĐ15C11570HCMI0111Tư tưởng Hồ Chí Minh2Chấp nhận
22. 11C120042Nguyễn Thị PhươngThảoCĐ15C11583MLNP0211Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 23Chấp nhận
23. 12C110020Nguyễn ThịLanCD16B11573TMKT3821Tài nguyên du lịch2Chấp nhận
24. 12C110020Nguyễn ThịLanCD16B11576TMKT3911Quản trị sự kiện2Chấp nhận
25. 12C110035Lê ThanhNhungCD16B11525ENTH1511Tiếng Anh 22Chấp nhận
26. 12C110038Phạm TuấnThànhCD16B11552AMAT0111Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3Chấp nhận
27. 12C110038Phạm TuấnThànhCD16B11565CHIN3711Tiếng trung 2.13Chấp nhận
28. 12C110038Phạm TuấnThànhCD16B11568FACC0111Nguyên lý kế toán 3Chấp nhận
29. 12C110038Phạm TuấnThànhCD16B11577MLNP0211Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 23Chấp nhận
30. 12C110084Lê HoàiNamCD16B21588FMAT1211Các mô hình toán kinh tế2Chấp nhận
31. 12C110084Lê HoàiNamCD16B21589ENTH1411Tiếng Anh 12Chấp nhận
32. 12C110084Lê HoàiNamCD16B21563MLNP0111Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 12Chấp nhận
33. 12C110084Lê HoàiNamCD16B21501ENTH1511Tiếng Anh 22Chấp nhận
34. 12C110084Lê HoàiNamCD16B21561AMAT0111Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3Chấp nhận
35. 12C120023Vũ MạnhHùngCD16C11557RLCP0111Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3Chấp nhận
36. 09D180106Nguyễn DuyKhánhCD16C11587FMAT0211Toán cao cấp 22Chấp nhận
37. 09D180106Nguyễn DuyKhánhCD16C11577CHIN3711Tiếng trung 2.13Chấp nhận
38. 09D180106Nguyễn DuyKhánhCD16C11578FMAT0111Toán cao cấp 12Chấp nhận
39. 09D180106Nguyễn DuyKhánhCD16C11551CEMG0511Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại3Chấp nhận
40. 09D180106Nguyễn DuyKhánhCD16C11577MLNP0211Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 23Chấp nhận
41. 12C120046Vũ QuangThịnhCD16C11578MLNP0211Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 23Chấp nhận
42. 12C120046Vũ QuangThịnhCD16C11566HCMI0111Tư tưởng Hồ Chí Minh2Chấp nhận
43. 12C120074Đỗ HuyBộCD16C21574RLCP0111Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3Chấp nhận
44. 12C120074Đỗ HuyBộCD16C21565INFO0111Tin học đại cương3Chấp nhận
45. 12C120099Nguyễn DuyKỳCD16C21551HCMI0111Tư tưởng Hồ Chí Minh2Chấp nhận
46. 12C120099Nguyễn DuyKỳCD16C21558CHIN3711Tiếng trung 2.13Chấp nhận
47. 12C120099Nguyễn DuyKỳCD16C215101ENTH1411Tiếng Anh 12Chấp nhận
48. 12C120099Nguyễn DuyKỳCD16C21518ENTI2411Tiếng Anh 42Chấp nhận
49. 12C120099Nguyễn DuyKỳCD16C21547ENTH1511Tiếng Anh 22Chấp nhận
50. 12C120099Nguyễn DuyKỳCD16C21572RLCP0111Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3Chấp nhận
12345678910...
www.vcu.edu.vn