Trang chủ | Liên hệ  
 
                                                        THÔNG BÁO
                                  Lịch học tập tuần sinh hoạt công dân
                           đầu năm học 2020-2021 các khóa 53, 54,55

      Lịch học tập - Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm, năm học 2020-2021 các khóa 53,54,55

Ghi chú: sinh viên đăng nhập vào tài khoản để lấy thông tin trans ID vào lớp học trực tuyến.                                          


 
                                                        THÔNG BÁO
                       Thời khóa biểu chính thức HK1(20-21) và DS các lớp đóng

                                     Thời khóa biểu chính thức HK1(20-21) và DS các lớp đóng


 
                                                        THÔNG BÁO
                    Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (ngày thi 21/06/2020)

                                   TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THI CHUẨN NN 21_06_2020

                              Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 21_06_2020


 
                                                        THÔNG BÁO
                                  Lịch thi học kỳ III năm học 2019-2020

                                               Lịch thi HK III năm học 2019-2020
                                            


 
                                                        THÔNG BÁO
                   Kế hoạch bàn giao sinh viên đi học QPAN năm học 2019-2020

                                             Kế hoạch đón sinh viên GDQP
                                             Danh sách sinh viên Đại học Thương Mại


 
                                                        THÔNG BÁO
                                     Danh sách tốt nghiệp tháng 06/2020

                                             Danh sách TN T6-2020 K52 và khóa cũ CT1
                                             Danh sách TN T6-2020 CT2


 
                                                        THÔNG BÁO
         Danh sách cấp chứng chỉ GDTC khóa cũ và công nhận hoàn thành
                                chương trình GDTC K52 Tháng 06/2020

                                  DS cấp CC GDTC và công nhận hoàn thành GDTC 06-2020


 
                                                        THÔNG BÁO
             THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020

                                               TKB CHÍNH THỨC HKIII NĂM HỌC 2019-2020


 
                                                        THÔNG BÁO
                  V/v Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 52,khóa cũ
                                           và chương trình 2 tháng 5-2020

                                          DS XÉT TỐT NGHIỆP T5-2020(CT1)    
                                                    DS xét TN T5-2020 CT2
                                   Danh sách CC ngoại ngữ đang gửi đi xác minh
                     DS SV không xét TN T5-2020 do thiếu GDTC,điểm TBCTL nhỏ hơn 2.00

Lưu ý:
- Sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp kiểm tra lại các thông tin, nếu có sai sót phản ánh về phòng Quản lý đào tạo (F201) trước 16h00 ngày 04/06/2020
- Sinh viên khóa cũ, chương trình 2 chưa nộp đơn xin xét tốt nghiệp, nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp thì phải nộp đơn xin xét tốt nghiệp trước 16h00 ngày 04/06/2020
- Sinh viên chưa đóng học phí sẽ không đủ điều kiện để được xét tốt nghiệp - Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo chỉ còn thiếu chuẩn đầu ra ngoại ngữ, nếu kết quả xác minh gửi về nhà trường trước 16h00 ngày 04/06/2020 thì sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 05/2020
 
                                                        THÔNG BÁO
             LỊCH THI, DANH SÁCH THI CNTT; TIẾNG ANH; TIẾNG PHÁP
                                                     ĐỢT 1 - NĂM 2020

         LICH THI, DS THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIENG ANH, TIẾNG PHÁP ĐỢT 1_2020 FINAL

                     LỊCH THI, DS THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN KN SD CNTT ĐỢT 01 NĂM 2020

                               Hướng dẫn làm bài thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

                                   Hướng dẫn làm bài thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh

                                   Hướng dẫn làm bài thi chuẩn đầu ra tiếng Pháp


 
                                                        THÔNG BÁO
                                          Điều chỉnh lịch thi online K55

                                  ĐIỀU CHỈNH LICH THI K55 ONLINE HK 2 (19-20)

Do ảnh hưởng của dịch COVID19, Trung tâm QPAN đã điều chỉnh thời gian học QPAN cho K55. Tuy nhiên, TT. QPAN không thể điều chỉnh lùi tiếp thời gian học QPAN được. Nhà trường đã điều chỉnh lịch thi 3 ngày 10,11,12/06 (trừ học phần thi vấn đáp) cho sinh viên học QPAN trong đợt 1 từ ngày 13/06 đến 07/07 thi sớm hơn. Sinh viên vào tài khoản cá nhân xem lịch điều chỉnh. Nhà trường mong sinh viên cố gắng khắc phục và chia sẻ với nhà trường để hoàn thành việc trả bài thi học phần đúng hạn.
Trường hợp sinh viên phải tiếp tục làm và hoàn thành bài thi trong thời gian học QPAN, Nhà trường đã làm việc với TT. QPAN, trong tuần đầu, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên để sinh viên hoàn thành và nộp bài thi hết học phần đúng thời hạn.
 
                                                        THÔNG BÁO
                                    TKB Dự kiến HKI năm học 20-21

                                               TKB Dự kiến HKI năm học 20-21

                      Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao học kì 1 năm học 2020-2021

 
                                                        THÔNG BÁO
                    Hai phương án TKB và Danh sách các lớp đóng HK3 (2019-2020)

                                               Phương án 01 TKB HK III

                                               Phương án 02 TKB HK III

                                               Danh sách lớp đóng HK III
Ghi chú: Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của Dịch bệnh Ncovid 19, nhà trường sẽ lựa chọn 1 trong 2 phương ánTKB HK 3(2019-2020) cho phù hợp. Phương án TKB chính thức sẽ được chuyển vào tài khoản TKB cá nhân của từng Sinh viên và của từng Bộ môn khi nhà trường có thông báo chính thức.

 
                                                        THÔNG BÁO
                             LỊCH THI ONLINE HK 2 (19-20) ĐHCQ K53, K54, K55

                                               LỊCH THI ONLONE HK2 (19-20)


 
                                                        THÔNG BÁO
                             (Thời khóa biểu các học phần Giáo dục thể chất)

              Thời khóa biểu các học phần Giáo dục thể chất          


Lưu ý: Sinh viên kiểm tra kỹ lịch học và TranS ID lớp học phần trong tài khoản cá nhân. Những sinh viên học lại nếu trùng lịch học xin chuyển lớp, liên hệ với Cô Linh theo số điện thoại 0945291578 trước ngày 02/05/2020.                                                        THÔNG BÁO
                            (V/v nộp khóa luận/luận văn tốt nghiệp)

Theo quy định thực tập và làm tốt nghiệp học kỳ 2(2019-2020), thời hạn nộp khóa luận tốt nghiệp (đối với sinh viên chương trình đại trà) và luận văn tốt nghiệp (đối với sinh viên chương trình chất lượng cao) là ngày 24/04/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm đó nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, một số địa phương vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của chính phủ, nhà trường cho phép các sinh viên nộp khóa luận/luận văn (bản mềm) gửi cho bộ môn để các thầy, cô chấm khóa luận. Sinh viên chương trình chất lượng cao sẽ bảo vệ luận văn trực tuyến theo sự hướng dẫn của Khoa chuyên ngành.

Chậm nhất đến 16h00 ngày 14/05/2020, yêu cầu tất cả sinh viên phải nộp lại khóa luận/luận văn tốt nghiệp (bản cứng) cho các bộ môn. Kết quả khóa luận/luận văn tốt nghiệp chỉ được công nhận khi sinh viên đã nộp lại bản cứng theo đúng quy định.
           

                                                        THÔNG BÁO
            (V/v nộp đơn hoãn xét/xin xét tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhà trường thông báo tới tất cả sinh viên hệ đại học chính quy như sau:

1. Từ ngày 04/5/2020, nhà trường sẽ tiếp nhận đơn hoãn xét/xin xét tốt nghiệp của sinh viên (nếu đã đủ điều kiện tốt nghiệp), chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại phòng Quản lý đào tạo.

2. Đối với đơn hoãn xét tốt nghiệp và đơn xin xét tốt nghiệp: Sinh viên nộp đơn tính đến 16h30 ngày 15/5/2020 sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt xét T5/2020.

3. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: vì sau khi nhận bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của sinh viên, nhà trường phải xác minh chứng chỉ. Kết quả xác minh chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được gửi về nhà trường trước ngày họp xét tốt nghiệp (thời gian họp xét TN dự kiến từ 18/5-22/5) sẽ được công nhận và xét tốt nghiệp.

4. Sau ngày 15/5/2020, nhà trường vẫn tiếp tục nhận đơn xin xét tốt nghiệp và sẽ được xét vào đợt xét tốt nghiệp tiếp theo (nếu đơn còn giá trị thời hạn). Tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có kết quả xác minh chứng chỉ sau thời điểm họp xét tốt nghiệp T5/2020 sẽ được công nhận để xét vào các đợt xét tốt nghiệp tiếp theo. 
           

                                                        THÔNG BÁO
                             (Thời khóa biểu các học phần thực hành trên máy vi tính)

              Thời khóa biểu các học phần thực hành trên máy vi tính          


Ghi chú: Sinh viên xem TranS ID lớp học phần trong tài khoản cá nhân.                                                        THÔNG BÁO
                             (Hai phương án lịch thi HK2 (2019-2020))

              Phương án thứ nhất          

              Phương án thứ hai

Ghi chú: Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của Dịch bệnh Ncovid 19, nhà trường sẽ lựa chọn 1 trong 2 phương án thi HK 2 (2019-2020) cho phù hợp. Phương án lịch thi chính thức sẽ được chuyển vào tài khoản lịch thi cá nhân của từng Sinh viên và của từng Bộ môn khi nhà trường có thông báo chính thức.THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học kỳ 1 năm học 2020-2021 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K55

Từ 07h30 ngày 04/05/20 đến 16h30 ngày 06/05/20

2

K54

Từ 07h30 ngày 06/05/20 đến 16h30 ngày 08/05/20

3

K53 & khóa trước

Từ 07h30 ngày 08/05/20 đến 16h30 ngày 11/05/20

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp

Chương trình 2 K18, K19, K20, K21, K22, K23

Từ 07h30 ngày 12/05/20 đến 16h30 ngày 14/05/20

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp
5 Đăng ký rút bớt đợt 1 Từ 7h30 ngày 15/05/2020 đến 16h30 ngày 19/05/2020
6 Đăng ký bổ sung đợt 1 Từ 7h30 ngày 20/05/2020 đến 16h30 ngày 25/05/2020
Lưu ý: Trong đợt đăng ký rút bớt, bổ sung đợt 2 (vào đầu học kỳ chính), sinh viên đăng ký rút bớt học phần ở tuần thứ 1 không được phép đăng ký bổ sung ở tuần thứ 2.


 
                                                        THÔNG BÁO
                             (Về việc tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020)

1. Lịch đăng ký học kỳ 3 năm học 2019-2020:
- Sinh viên chương trình đào tạo thứ nhất: Từ 7h30 ngày 13/04/2020 đến 16h30 ngày 15/04/2020
- Sinh viên chương trình đào tạo thứ hai: Từ 7h30 ngày 16/04/2020 đến 16h30 ngày 17/04/2020.
(HK3 sinh viên không được bổ sung và rút bớt sau khi hết hạn đăng ký)

2. Đăng ký học tập HK3 đối với K55:
- Sinh viên K55 chuyên ngành A, H, HC, DC, DK đã học giáo dục quốc phòng tại cơ sở Hà Nam, nếu có nhu cầu được phép đăng ký học kỳ 3 năm 2019-2020.
- Sinh viên K55 các chuyên ngành khác phải đi học giáo dục quốc phòng trong hè không được đăng ký.

3. Thời khoá biểu dự kiến HK3(2019-2020): Phòng Quản lý Đào tạo xây dựng và thông báo TKB dự kiến HK3(2019-2020). Yêu cầu sinh viên nghiên cứu kỹ trước khi đăng ký để đăng ký học tập hợp lý.

4. Sinh viên đã đăng ký các học phần trong kỳ 3 năm học 2019 - 2020 thì sẽ không được đăng ký các học phần đó trong kỳ 1 năm học 2020 - 2021. Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ kế hoạch học tập kỳ 1 năm học 2020 - 2020 để đăng ký học tập cho hợp lý.

              Thông báo học kỳ 3(19-20)          

              Lịch học dự kiến Học kỳ III năm học 2019-2020

              Kế hoạch học tập kỳ 1 năm học 20-21

                                                        THÔNG BÁO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, THỜI GIAN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY LÀM LẠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 (2019-2020)

              Chi tiết thông báo                       

                                                                THÔNG BÁO 
                                  KÍNH GỬI: CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH 
                               
NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO GIA HẠN TIẾP TỤC QUÉT HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 ĐẾN HẾT 31/5/2020


GHI CHÚ:
MỘT SỐ SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ SINH VIÊN KHÓA 55 HIỆN CHƯA LÀM THẺ ATM HOẶC ĐÃ TỰ LÀM THẺ SONG CHƯA LIÊN KẾT VỚI NGÂN HÀNG ĐỂ NGÂN HÀNG THÔNG BÁO TÀI KHOẢN CHO NHÀ TRƯỜNG, CÁC KHOA THÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM, CHƯA LIÊN KẾT THẺ ATM:

- PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN
- PHOTO THẺ SINH VIÊN


LIÊN LẠC VỚI NGÂN HÀNG BIDV SỐ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT ĐỂ LÀM THẺ VÀ LIÊN KẾT TÀI KHOẢN QUA Đ/C TRANG- Điện thoại: 0916101290 HOẶC CÔ PHƯƠNG - PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐT 0912222874 để được hỗ trợ

                                                        THÔNG BÁO
                                                   
1. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài thêm 2 tuần nên KẾ HOẠCH HỌC TẬP HK2(2019-2020) sẽ kéo dài thêm 2 tuần so với kế hoach ban đầu, học kỳ 2 (2019-2020) sẽ kết thúc vào ngày 22/05/2020. Sinh viên đặc biệt lưu ý các lớp học phần có Thời khóa biểu chia làm 2 giai đoạn sẽ có sự thay đổi các mốc thời gian (Cụ thể trong bản TKB đính kèm); các lớp GDQP, GDTC và các lớp thực hành 100% sẽ có TKB học tiếp khi sinh viên trở lại trường học tập trung. Phòng QLĐT đã điều chỉnh TKB và đăng tải trên trang dangky.tmu.edu.vn, đồng thời chuyển lại vào Tài khoản học tập cá nhân sinh viên. Yêu cầu sinh viên truy cập tài khoản học tập cá nhân để biết và thực hiện

2. Lịch thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cho sinh viên sẽ lùi lại cho đến khi trở lại trường học tập trung, lịch thi chính thức sẽ được thông báo cho sinh viên trước khi thi chuẩn đầu ra tối thiểu 10 ngày.                                                                       

              TKB HK2(19-20) Thay đổi thời gian bắt đầu; kết thúc       

                                                        THÔNG BÁO
                                   (v/v thực hiện phiếu theo dõi giảng dạy lớp học phần)

Kính gửi: Ban cán sự các lớp học phần HKII(2019-2020)

Để thuận tiện trong việc theo dõi, quản lý lớp học phần, phòng Quản lý đào tạo đã gửi mẫu phiếu theo dõi giảng dạy lớp học phần (bản word) lên trang dangky.tmu.edu.vn và trang web phòng Quản lý đào tạo: http://daotao.tmu.edu.vn/ mục Các biểu mẫu. Đề nghị cán sự các lớp học phần HKII(2019-2020) download mẫu phiếu trên, trong quá trình học cần liên hệ với giáo viên giảng dạy để hoàn thành đầy đủ, chi tiết các mục công việc phải làm trên bản word. Vào buổi học cuối cùng của học phần, đề nghị cán sự lớp học phần gửi bản theo dõi này qua email cho giáo viên giảng dạy, giáo viên giảng dạy sẽ in, ký xác nhận và chuyển phiếu lại cho phòng QLĐT sau khi học phần kết thúc.                                                                       

              Phiếu theo dõi giảng dạy mới       

                                                        THÔNG BÁO
                                                   
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, để phòng tránh dịch COVID-19 có hiệu quả, phòng Quản lý đào tạo thông báo:
- Tạm dừng việc trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên tuần từ ngày 16/03/2020 đến khi sinh viên đi học tập trung trở lại.
- Sinh viên hệ đại học chính quy dự định tốt nghiệp vào đợt xét tốt nghiệp T5/2020. Thời hạn nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và đơn xin xét tốt nghiệp (Sinh viên khóa cũ và chương trình 2) sẽ gia hạn đến 16h30 ngày 8/5/2020.
- Các bạn sinh viên nếu không có việc gì cấp bách thì không cần phải trực tiếp đến trường (Bao gồm việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ và đơn xin xét tốt nghiệp). Các hoạt động hỗ trợ hành chính, đào tạo, sinh viên và người học có thể liên hệ thông qua page của phòng quản lý đào tạo (https://www.facebook.com/QLDT.DHTM) hoặc các số điện thoại sau:

Thầy Thành: 0965.80.11.94 , Thầy Minh: 0965.91.60.60

THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 2 năm 2020
                                                              
Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 2 năm 2020 


                                                        THÔNG BÁO
                                   (V/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tạo điều kiện cho sinh viên, nhà trường thông báo tới tất cả sinh viên hệ đại học chính quy dự định tốt nghiệp vào đợt xét tốt nghiệp T5/2020: thời hạn nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ gia hạn đến 16h30 ngày 8/5/2020                                                               

                                                          THÔNG BÁO 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cán bộ công chức, viên chức và người học, BGH Trường Đại học Thương mại quyết định tạm dừng việc trả bằng và hồ sơ cho sinh viên tuần từ ngày 09/03/2020 đến 15/3/2020. Tùy vào tình hình diễn biến tiếp theo của dịch bệnh, Nhà trường sẽ có thông báo sau

                                                          THÔNG BÁO 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại thông báo:

- Toàn trường vẫn tổ chức đào tạo trực tuyến cả 3 trình độ: Đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Đối với các giảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ giảng dậy sẽ giảng bài tại nhà, không phải đến giảng đường như thời gian vừa qua. Ban Giám hiệu yêu cầu, các giảng viên chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian biểu, không được phép bỏ giờ. Mỗi giảng viên phải bố trí một không gian riêng tại gia đình để đảm bảo cho việc giảng dạy nghiêm túc và chất lượng, không được phép làm việc riêng trong giờ lên lớp hoặc buổi giảng bị gián đoạn bởi lý do chủ quan. Nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu (thông qua đ/c Hải QLĐT và đ/c Cảnh TTCNTT)

- Đối với công tác quản lý, phục vụ: Vẫn tiến hành theo kế hoạch. Các đơn vị chức năng, tùy tính chất công việc của mình có thể để nhân viên làm việc tại nhà và thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật thường xuyên kết quả công việc theo chức năng.

- Hạn chế hội họp: Tạm hoãn đối với một số cuộc họp chưa thực sự cần thiết. Một số cuộc họp không thể hoãn có thể tổ chức theo theo hình thức trực tuyến trên nền tảng phần mềm Trans.

- Nhà trường sẽ cập nhật và thông báo kịp thời các quyết định của Ban Giám hiệu tới các đồng chí trưởng các đơn chức năng.
 


THÔNG BÁO 

Đóng lớp học phần HK2 năm học 2019-2020
                                                              
Chi tiết danh sách đóng lớp học phần HK2 năm học 2019-2020  


THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện; không đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh; Tiếng Pháp và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2020
                                                              
Chi tiết DS sinh viên đủ điều kiện; không đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh; Tiếng Pháp và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2020 


                                                                THÔNG BÁO 
                                  KÍNH GỬI: CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH 
                                NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO LỊCH THU HỌC PHÍ
                                                 CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
                                             KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 NHƯ SAU 


I. THỜI GIAN THU ĐỢT 1 DỰ KIẾN: TỪ NGÀY 18/02/2020 ĐẾN 31/03/2020
1- SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH
2- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG (LUÔN LUÔN PHẢI CÓ TRONG TÀI KHOẢN 50.000 Đ)
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)

II. SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ K55 CHƯA LÀM THẺ ATM, CHƯA LIÊN KẾT THẺ:

MỘT SỐ SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ SINH VIÊN KHÓA 55 HIỆN CHƯA LÀM THẺ ATM HOẶC ĐÃ TỰ LÀM THẺ SONG CHƯA LIÊN KẾT VỚI NGÂN HÀNG ĐỂ NGÂN HÀNG THÔNG BÁO TÀI KHOẢN CHO NHÀ TRƯỜNG, CÁC KHOATHÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM, CHƯA LIÊN KẾT THẺ ATM:

- PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN
- PHOTO THẺ SINH VIÊN

THÔNG BÁO 

Về việc cấp CC GDTC và công nhận hoàn thành chương trình GDTC T2-2020
                                                              
Chi tiết DS K51,khóa cũ được cấp CC GDTC và K52 được công nhận hoàn thành chương trình GDTC 


                                                       THÔNG BÁO 

                                        Danh sách xét tốt nghiệp T2.2020
                                                                                           
                                                 Danh sách xét tốt nghiệp T2.2020 

Ghi chú: Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp, nội dung đơn như sau: Đối với sinh viên khóa K52 ( có nhu cầu tốt nghiệp sớm ), khóa 51 và khóa cũ tính đến thời điểm hiện tại đã đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu có nhu cầu tốt nghiệp đợt T2/2020 khẩn trương nộp đơn xét tốt nghiệp ( theo mẫu) chậm nhất 16h30, thứ sáu ngày 21/02/2020 về phòng Quản lý đào tạo (Phòng 201 tòa nhà F).

THÔNG BÁO 

Danh sách cán sự lớp học phần chưa nộp Phiếu theo dõi giảng dạy - học tập lớp học phần Học kỳ I (2019 - 2020)
                                                              
Danh sách cán sự lớp học phần chưa nộp Phiếu theo dõi giảng dạy - học tập lớp học phần Học kỳ I (2019 - 2020) 


THÔNG BÁO 

Nội dung công việc, thời gian thực hiện kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp đối vói sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà thứ 1& thú 2; chương trình chất lượng cao học kỳ 2 năm học(2019-2020) (điều chỉnh theo thông báo số 51/TB-ĐHTM ngày 06/02/2020)
                                                              
PHỤ LỤC TT TN CTCLC HK2(19-20) LÙI MỘT TUẦN 

PHỤ LỤC TT&TN CT Đại trà HK2(19-20) LÙI MỘT TUẦN


THÔNG BÁO 

Đóng các lớp học phần sau đăng ký rút bớt lần 2 học kỳ 2 năm 2019-2020
                                                              
Chi tiết danh sách đóng lớp 


THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp T12/2019
                                                              
Chi tiết danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp T12/2019 


THÔNG BÁO 

QĐ Công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh; Tiếng Pháp ĐHCQ K52
                                                              
QD 1539 công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ Tiếng anh 
QD 1540 công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ Tiếng Pháp
DS SV đạt chuẩn năng lực tiếng anh, tiếng pháp theo QĐ 1539, 1540 ngày 20/12/2019

THÔNG BÁO 

Danh sách SV đủ ĐKTN và chưa đủ ĐKTN T12.2019
                                                              
Chi tiết danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp 
Chi tiết danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra kỹ mọi thông tin của mình trên danh sách, nếu có sai sót phản ánh về phòng Quản lý đào tạo - P201 nhà F chậm nhất 16h30 thứ 6, ngày 03/01/2020.

THÔNG BÁO 

(V/v đăng ký học tập bổ sung học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với những sinh viên chưa đăng ký học tập)
                                                              
Chi tiết thông báo sv chưa đăng ký học HKII năm học 2019-2020 
Danh sách sinh viên chưa đăng ký

THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu chất lượng cao học kì 2 năm học 2019 - 2020
                                                              
Chi tiết Thời khóa biểu chất lượng cao học kì 2 năm học 2019 - 2020 

THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2019-2020
và danh sách các lớp đóng, xóa trên phần mềm do số lượng sinh viên đăng ký không đủ để mở lớp
                                                              
Chi tiết thời khóa biểu và các lớp học phần đóng 

THÔNG BÁO 
Sinh viên đăng ký khảo sát nhu cầu học kì 3 năm học 2019-2020
từ 7h30 ngày 06/01/2020 đến 16h30 ngày 08/01/2020. Sinh viên đăng ký thi chuẩn kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) và thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Từ 7h30’ ngày 10/01/2020 đến 16h30’ ngày 14/01/2020 (đăng ký trên trang web đăng ký học tập của trường: (http://dangky.tmu.edu.vn)                                                               
Chi tiết thông báo khảo sát nhu cầu học kỳ 3 năm học 2019-2020 và đăng ký dự thi đánh giá chuẩn kỹ năng Ngoại ngữ, Kỹ năng sử dụng CNTT 

Lưu ý: Sinh viên của chương trình đào tạo thứ 2 đăng ký thi chuẩn kỹ năng ngoại ngữ và thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin phải đăng ký bằng Mã sinh viên chương trình đào tạo thứ 2.

                                                       THÔNG BÁO

                                          Nộp đơn xét tốt nghiệp T12/2019

Đối với sinh viên khóa K52 (có nhu cầu tốt nghiệp sớm), khóa cũ và chương trình 2 tính đến thời điểm hiện tại đã đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu có nhu cầu tốt nghiệp đợt T12/2019 khẩn trương nộp đơn xét tốt nghiệp ( theo mẫu) chậm nhất 16h30 ngày 17/12/2019 về phòng Quản lý đào tạo (Phòng 201 tòa nhà F). 

                                                       THÔNG BÁO

                                           KẾT QUẢ THI CHUẨN KỸ NĂNG
                       SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KỲ THI 10/2019

                  Kết quả thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT kỳ thi tháng 10 2019


                                                       THÔNG BÁO

                  Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (ngày thi 16/11/2019)

       TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THI CHUẨN NGOẠI NGỮ THÁNG 11 NĂM 2019

                 Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 16/11/2019

                                                       THÔNG BÁO

                              Lịch hướng dẫn báo cáo thực tập TH HK2(19-20) 

                        Chi tiết Lịch hướng dẫn báo cáo thực tập TH HK2(19-20)


                                                       THÔNG BÁO
                  (v/v đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên
                                              chính quy chương trình 1 và chương trình 2)

Theo Quy định số 1291/QĐ-ĐHTM-QLĐT về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với các lớp đại học chính quy chương trình đại trà HK2 (2019 – 2020) và năm học 2020 – 2021, thời gian thực tập tổng hợp từ 30/12/2019 – 07/02/2020. Do vậy, để đảm bảo kế hoạch thực tập, Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký và quy định đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp như sau:
1. Quy định đăng ký thực tập Sinh viên phải đăng ký thực tập gồm cả thực tập tổng hợp (3TC) và thực tập làm khóa luận tốt nghiệp (7TC). Đối với sinh viên đã đạt Báo cáo thực tập tổng hợp, chỉ đăng ký thực tập làm khóa luận tốt nghiệp;
2. Thời gian đăng ký:
- Sinh viên chính quy chương trình 1 (K52,53 & khóa trước) đăng ký từ 7h30 ngày 15/11/2019 đến 16h30 ngày 18/11/2019 hoặc trong thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 từ 7h30 ngày 02/12/2019 đến 16h30 ngày 06/12/2019
- Sinh viên chính quy chương trình 2 đăng ký từ 07h30 ngày 19/11/19 đến 16h30 ngày 21/11/19 hoặc trong thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 từ 7h30 ngày 02/12/2019 đến 16h30 ngày 06/12/2019.

Lưu ý: Trong đợt đăng ký bổ sung đợt 2 (đầu học kỳ chính), phòng Quản lý đào tạo không mở đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp.

 
                                                       THÔNG BÁO

                         Lịch thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp

                           Hướng dẫn làm bài thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh 
                     
                                Hướng dẫn làm bài thi chuẩn đầu ra Tiếng Pháp

LICH THI _DS PTHI CHUẨN ĐẦU RA T ANH, T PHÁP K52 THÁNG 11 năm 2019

                                                       THÔNG BÁO

           THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

                                Hướng dẫn đăng ký HKII năm học 2019-2020
                     
                                           Chi tiết thời khóa biểu HKII đại trà

                                   Chi tiết TKB HKII CLC HK2(19-20).xls

THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên K52 được công nhận hoàn thành
chương trình GDTC theo QĐ số 1370 ngày 30/10/2019 

Danh sách sinh viên K52 được công nhận hoàn thành chương trình GDTC theo QĐ số 1370 ngày 30/10/2019


THÔNG BÁO

Về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với các lớp đại học chính quy và các lớp chất lượng cao học kỳ 2(2019-2020) và năm học 2020 – 2021

Chi tiết quy định về thực tập và làm tốt nghiệp đối với các lớp đại học chính quy

PHỤ LỤC NỘI DUNG CÔNG VIỆC, THỜI GIAN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Chi tiết quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo đại trà học kỳ 2(2019-2020) và năm học 2020-2021

PHỤ LỤC TT và TN chương trình đại trà HK2(18-19) năm học 20-21.doc

                                                       THÔNG BÁO

           (Về việc xét công nhận hoàn thành chương trình GDTC cho sinh viên K52) 

- Chi tiết Danh sách sinh viên K52 đã hoàn thành chương trình GDTC

- Chi tiết Danh sách sinh viên K52 chưa hoàn thành chương trình GDTC

Ghi chú: Đề nghị Sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại các thông tin và kết quả học tập GDTC.Nếu có sai sót phản ánh về phòng Quản lý đào tạo (Phòng F201) theo mẫu trước 16h00 ngày 23/10/2019
Mẫu đề nghị sửa chữa sai sót

                                                       THÔNG BÁO

                (DS SV K52 Đủ đk thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp) 

          Chi tiết DS SV K52 Đủ đk thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp


                                                       THÔNG BÁO

                                                    (V/v công nhận sinh viên đủ điều kiện học
                      hệ đại học chính quy chương trình đào tạo thứ 2 – Khóa 23)

                              KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Quyết định công nhận sinh viên đủ điều kiện học hệ đại học chính quy chương trình đào tạo thứ 2 – Khóa 23

                                Danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình 2


                                                       THÔNG BÁO

                                      (V/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế)

                              Chi tiết thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế


                                                       THÔNG BÁO

Chiều thứ 6 ngày 11/10/2019, Hội nghị công chức, viên chức cấp Trường, toàn bộ SV được nghỉ học và học bù vào chiều thứ 4 ngày 27/11/2019.
                                                       THÔNG BÁO

                                  LICH THI HK1 (19-20) ĐHCQ K52 53 54 55

                           Chi tiết LICH THI HK1 (19-20) ĐHCQ K52 53 54 55

Ghi chú:
- Hình thức thi: Tự luận (trừ các học phần đã ghi rõ hình thức thi riêng)
- Sinh viên hoãn thi kỳ trước, sinh viên đủ điều kiện dự thi do đã hoàn thành nghĩa vụ học phí kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu nộp tại phòng QLĐT (Phòng 201-Nhà F) thời gian nộp đơn từ ngày 11/11/2019 đến 16h30 ngày 30/11/2019. Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết.

THÔNG BÁO

Lịch thi; DS thi; Hướng dẫn làm bài thi đánh giá chuẩn KN SD CNTT Đợt 2 - Năm 2019

Chi tiết hướng dẫn làm bài thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

LICH THI, DS THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN KN SD CNTT T10-2019 Đợt 2
                                                      THÔNG BÁO

                 DANH SÁCH XÓA TÊN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2
                                 HẾT THỜI GIAN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG

   CHI TIẾT DANH SÁCH XÓA TÊN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 HẾT THỜI GIAN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG

Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc liên hệ phòng Quản lý đào tạo F201 đến hết ngày 28/09/2019.
                                                                THÔNG BÁO 
                                  KÍNH GỬI: CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH 
                           NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO LỊCH THU HỌC PHÍ 
                                          CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
                     NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ
                                     KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 NHƯ SAU:


I. THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 16/9/2018 ĐẾN 11/10/2019
1- SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH
2- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG (LUÔN LUÔN PHẢI CÓ TRONG TÀI KHOẢN 50.000 Đ)
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)

II. THU HỌC PHÍ CÁC LỚP SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO: NỘP TIỀN TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NHÀ U

III. SINH VIÊN K55 (KHÓA MỚI) CHƯA LÀM THẺ ATM:
MỘT SỐ SINH VIÊN K55 HIỆN CHƯA LÀM THẺ ATM, CÁC KHOATHÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM: PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐẾN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH-NHÀ U ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM THẺ ATM.

ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA ĐỐN ĐỐC SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI HẠN.

THÔNG BÁO

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2019

Chi tiết DS SV Tốt nghiệp T9-2019

THÔNG BÁO

DS SV K51,khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC và K52 hoàn thành CT GDTC T9-2019

Chi tiết DS SV K51,khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC và K52 hoàn thành CT GDTC T9-2019

THÔNG BÁO

V/v: Quy định về học và thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy từ Khóa 53, không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh

Chi tiết thông báo

                                                         THÔNG BÁO

Do có sự thay đổi chương trình của K55 nên các lớp học phần thuộc các học phần sau sẽ bị đóng:
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin 1
- Tiếng Pháp 2.1
- Tiếng Trung 2.1
Những sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần trên sẽ chuyển sang đăng ký vào học kỳ sau

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CHUYỂN HỘI TRƯỜNG

Chi tiết lịch chuyển hội trường

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỨ 2

Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH K54 & KHÓA CŨ

Chi tiết kết quả QPAN K54 và khóa cũ

THÔNG BÁO

DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP TÍNH ĐẾN NGÀY 29/8/2019. SINH VIÊN KHÓA 51 VÀ KHÓA CŨ ĐƯỢC GIA HẠN NỘP ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ HỌC PHÍ HẾT NGÀY THỨ 6 (06/09/2019)

Chi tiết danh sách dự kiến

THÔNG BÁO

Thông báo đổi tên học phần

Chi tiết thông báo đổi tên học phần

THÔNG BÁO

Lịch hướng dẫn BCTTTH K51, K52 và khóa cũ đợt t9/2019

Chi tiết Lịch hướng dẫn BCTTTH K51, K52 và khóa cũ đợt t9/2019

                                                       THÔNG BÁO
                                          (V/v nộp đơn xét tốt nghiệp)

Tất cả sinh viên đại học hệ chính quy đến thời điểm hiện tại đã đủ điều kiện tốt nghiệp và có nhu cầu tốt nghiệp (kể cả sinh viên khóa 52) đề nghị khẩn trương nộp đơn xin xét tốt nghiệp chậm nhất vào 16h00 ngày 26/8/2019 tại phòng Quản lý đào tạo (phòng 201 tòa nhà F)

 
                                                         THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt và bổ sung tuần 1 và 2 đầu học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:
- Lịch rút bớt từ 7h30 ngày 12/08/2019 đến 16h30 ngày 16/08/2019
- Lịch bổ sung từ 7h30 ngày 19/08/2019 đến 16h30 ngày 23/08/2019

Chú ý:
- Sinh viên K52 và các khóa trước đăng ký thực tập bổ sung trong 02 ngày 19 và 20/08/2019.
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt sẽ không được đăng ký bổ sung.
THÔNG BÁO

Thông báo các lớp học phần lý luận chính trị được nghỉ vào các ngày 12, 13, 14 tháng 8 năm 2019

Chi tiết thông báo
Chi tiết danh sách các lớp nghỉ

THÔNG BÁO

Thông báo thay đổi HT HK1(19-20)

Chi tiết thay đổi hội trường HKI năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

Thông báo chuyển hội trường thi HK3(18-19)

Chi tiết chuyển hội trường thi HKIII năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

Lịch tuần SHCDSV đầu năm 2019-2020 K52,53,54

Chi tiết lịch tuần SHCDSV đầu năm 2019-2020 K52,53,54

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC CHÍNH THỨC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Thời khóa biểu học kỳ I (19-20)
Danh sách các lớp xóa

THÔNG BÁO

LICH THI HK3 (2018 - 2019)

LICH THI HK3(18-19)

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KỲ THI THÁNG 03/2019

Kết quả thi chuẩn Kỹ năng sử dụng CNTT kỳ thi 03 2019
Hướng dẫn làm bài thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên K51, khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 5 năm 2019

Chi tiết danh sách sinh viên K51, khóa cũ và CT2 tốt nghiệp T5-2019

THÔNG BÁO

Lịch bế giảng K51

Chi tiết lịch bế giảng K51

THÔNG BÁO

Danh sách, kế hoạch đón sinh viên đi học quân sự

Kế hoạch đón sinh viên Thương mại năm 2019
DANH SÁCH PHÂN XE ĐÓN SINH VIÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
 
THÔNG BÁO

Danh sách SV K51,khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC và Danh sách SV K52 đã hoàn thành chương trình GDTC ký ngày 10/05/2019

Chi tiết danh sách SV K51,khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC và Danh sách SV K52 đã hoàn thành chương trình GDTC ký ngày 10/05/2019
 
                                                       THÔNG BÁO  

              DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 51 VÀ KHÓA CŨ

                            Chi tiết danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5 năm 2019
Ghi chú:
- NHẬN ĐƠN XIN HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 51 ĐẾN HẾT 16H NGÀY 15/5/2019
- NHẬN ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHÓA CŨ ĐẾN 16H NGÀY 17/5/2019
- SINH VIÊN CÒN NỢ HỌC PHÍ KHẨN TRƯƠNG NỘP TRƯỚC 16H NGÀY 17/5/2019 ĐỂ ĐƯỢC TỐT NGHIỆP

                                                       THÔNG BÁO
                                          (V/v nộp đơn xét, hoãn xét tốt nghiệp)

Đến thời điểm hiện tại đã hết thời gian nhận đơn xin hoãn xét tốt nghiệp của K51. Đối với sinh viên khóa 52 (có nhu cầu xét tốt nghiệp sớm), khóa cũ và sinh viên chương trình 2 nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2019, đề nghị khẩn trương nộp đơn xin xét tốt nghiệp chậm nhất vào 16h00 ngày 10/5/2019 tại phòng Quản lý đào tạo (phòng 201 tòa nhà F)

 
THÔNG BÁO

Về việc thay thế các học phần Tiếng anh cho sinh viên các chuyên ngành

Chi tiết thông báo
 
                                                       THÔNG BÁO
Sinh viên kiểm tra Thời khóa biểu Học kỳ 3 năm học 2018-2019 trên tài khoản cá nhân và tuân thủ theo đúng lịch học đã được duyệt. Thời gian nộp học phí Học kỳ 3 năm 2018-2019 từ 10/06/2019 đến 21/06/2019

 
                                                       THÔNG BÁO
Yêu cầu lớp trưởng (lớp phó) các lớp học phần nộp lại Phiếu theo dõi giảng dạy – Học tập lớp học phần có đầy đủ chữ ký của Giáo viên giảng dạy lớp cho Phòng Quản lý đào tạo (Phòng 201 nhà F) trước ngày 11/05/2019.

 
                                                         

                                                        THÔNG BÁO

Trong quá trình cài đặt hệ thống đăng ký học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, bộ phận chức năng đã mở nhầm ngày đăng ký bổ sung đợt 1 cho sinh viên vào ngày 28/4 (trước kế hoạch đã thông báo 1 ngày), dẫn đến một số sinh viên không biết, khi sinh viên đăng ký đúng theo lịch đã thông báo có thể sẽ không đăng ký được do một số lớp đã bị đầy. Để đảm bảo công bằng cho sinh viên trong đăng ký học tập, bộ phận chức năng sẽ huỷ tất cả đăng ký ngày 28/4. Lịch đăng ký bổ sung đợt 1 sẽ được mở đúng kế hoạch đã thông báo (ngày 29/4). Bộ phận chức năng xin lỗi các sinh viên đã đăng ký ngày 28/4 vì sự cố này!

 
                                                       THÔNG BÁO   

                                                (V/v xác minh chứng chỉ)

Sinh viên đại học chính quy K52 nếu đã có chứng chỉ quốc tế tiếng Anh tương đương với trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quyết định 979/QĐ-ĐHTM của trường khẩn trương nộp chứng chỉ về phòng Quản lý đào tạo (phòng 201- tòa nhà F) để nhà trường sẽ xác minh chứng chỉ 
                                                       THÔNG BÁO  

       DANH SÁCH SINH VIÊN K51 DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP THÁNG 5/2019
                                     (CHƯA CÓ ĐIỂM KHÓA LUẬN) 

                   Chi tiết danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp (chưa có điểm khóa luận) 

Ghi chú: SINH VIÊN CÓ THẮC MẮC GÌ LIÊN HỆ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 201-NHÀ F TRƯỚC NGÀY 26/4/2019.

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao học kỳ I năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao HK1 (19-20)
 
                                                       THÔNG BÁO  

                        Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 năm học 2018-2019

                            Thông báo tổ chức học kỳ III năm học 2018 - 2019
                  Chi tiết thời khóa biểu chính thức học kỳ III năm học 2018 - 2019
                                Danh sách các lớp đóng HKIII (2018 - 2019)
 
                                                       THÔNG BÁO  

                   (Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ)

                  Chi tiết thông báo sửa đổi quy định học bổ sung, cải thiện điểm
                        Quyết định 432 về sửa đổi bổ sung quy chế đào tạo tín chỉ
 
                                                       THÔNG BÁO  

                         Thời khóa biểu dự kiến học kỳ I năm học 2019 - 2020

                                      Thời khóa biểu dự kiến HK1 (19-20)
 
                                                       THÔNG BÁO  

                             Lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019

      LỊCH THI HK2(18-19) ĐHCQ K51,52,53,54 & LỚP CHẤT LƯỢNG CAO
 
                                                       THÔNG BÁO  

                         Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 năm học 2018-2019

Ghi chú: lịch đăng ký học kỳ 3 năm học 2018-2019 (Từ 7h30 ngày 01/04/2019 đến 16h30 ngày 05/04/2019). Những sinh viên chuyên ngày N, C, S, F, QT, EK đã học giáo dục quốc phòng tại cơ sở Hà Nam, nếu có nhu cầu đăng ký học kỳ 3 năm 2019 nộp đơn đăng ký tại phòng 202 nhà F(hạn cuối nhận đơn 16h30 ngày 05/04/2019)
                             Thời khóa biểu học kỳ III năm học 2018 - 2019
 
                                                       THÔNG BÁO  

Bộ GD&ĐT có Thông báo số 222/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên Bang Nga năm 2019 như sau:

Link xem chi tiết:
Thông báo tuyển sinh đi học theo diện hiệp định tại Liên Bang Nga
 
                                                       THÔNG BÁO  

Thông báo nhắc nhở SV nộp lại phiếu theo dõi giảng dạy học tập lớp học phần kèm theo danh sách các lớp đã kết thúc trước ngày 30 tháng 3

Danh sách các lớp học phần HKII(2018-2019) kết thúc trước ngày 30_03_2019
 
                                                           THÔNG BÁO 
                           KÍNH GỬI: CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH
                     NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO LỊCH THU HỌC PHÍ
                                           CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
                           ĐỢT CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 NHƯ SAU:


I. THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 18/03/2019 ĐẾN 29/03/2019
1- SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH
2- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG (ĐỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC TÀI KHOẢN PHẢI CÓ TRONG TÀI KHOẢN TỐI THIỂU 50.000 Đ)
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
II. THU HỌC PHÍ CÁC LỚP SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ:
NỘP TIỀN TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NHÀ U
III. SINH VIÊN K54 CHƯA LÀM THẺ ATM VÀ CHƯA LIÊN KẾT THẺ:
MỘT SỐ SINH VIÊN K54 HIỆN CHƯA LÀM THẺ ATM HOẶC ĐÃ TỰ LÀM THẺ SONG CHƯA LIÊN KẾT VỚI NGÂN HÀNG ĐỂ NGÂN HÀNG THÔNG BÁO TÀI KHOẢN CHO NHÀ TRƯỜNG, CÁC KHOATHÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM, CHƯA LIÊN KẾT THẺ ATM:
- PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN
- PHOTO THẺ SINH VIÊN

ĐẾN NGÂN HÀNG BIDV SỐ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT ĐỂ LÀM THẺ VÀ LIÊN KẾT TÀI KHOẢN (Liên hệ Đ/c TRANG - Điện thoại: 0916101290 để được hỗ trợ)

                                                       THÔNG BÁO  

                          DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2019

                                                  Danh sách tốt nghiệp T3.2019 

                                                       THÔNG BÁO  

                          Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 năm học 2018-2019

                                      Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 năm học 2018-2019 

Ghi chú: lịch đăng ký học kỳ 3 năm học 2018-2019 (Từ 7h30 ngày 01/04/2019 đến 16h30 ngày 05/04/2019).

                                                       THÔNG BÁO  

                          VỀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI ĐÁNH GIÁ
            CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                      Hướng dẫn làm bài thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 
    HƯỚNG DẪN THAO TÁC THI THỰC HÀNH TRONG KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 


                                                       THÔNG BÁO  

                          DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 2 - 2019

                                      Chi tiết danh sách xét tốt nghiệp tháng 2 - 2019 

Ghi chú: Sinh viên có nhu cầu tốt nghiệp nộp đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu), và hoàn thành học phí trước 16h, thứ 6 ngày 01/03/2019.

                                                        THÔNG BÁO 
                                KÍNH GỬI: CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
                                       CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
                                    KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 NHƯ SAU


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 18/02/2019 ĐẾN 08/03/2019
1- SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH

2- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG (LUÔN LUÔN PHẢI CÓ TRONG TÀI KHOẢN 50.000 Đ)
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)

II. THU HỌC PHÍ CÁC LỚP SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ:
         NỘP TIỀN TẠI NHÀ U- PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
III. SINH VIÊN K54 (KHÓA MỚI) CHƯA LÀM THẺ ATM:

          MỘT SỐ SINH VIÊN K54 HIỆN CHƯA LÀM THẺ ATM HOẶC ĐÃ TỰ LÀM THẺ SONG CHƯA LIÊN KẾT VỚI NGÂN HÀNG ĐỂ NGÂN HÀNG THÔNG BÁO TÀI KHOẢN CHO NHÀ TRƯỜNG, CÁC KHOATHÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM, CHƯA LIÊN KẾT THẺ ATM:
- PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN 
- PHOTO THẺ SINH VIÊN

ĐẾN NGÂN HÀNG BIDV SỐ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT ĐỂ LÀM THẺ VÀ LIÊN KẾT TÀI KHOẢN (Liên hệ Đ/c TRANG - Điện thoại: 0916101290 để được hỗ trợ) .
THÔNG BÁO  

KẾT QUẢ QUỐC PHÒNG AN NINH K53

Chi tiết kết quả quốc phòng an ninh K53 

THÔNG BÁO  

Lịch thi Dự kiến HK2(2018-2019) ĐHCQ, CLC, Đặc thù

Chi tiết lịch thi Dự kiến HK2(2018-2019) ĐHCQ, CLC, Đặc thù 

THÔNG BÁO


ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC KÌ III NĂM HỌC 2018-2019

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch học kì III (2018-2019) đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, phòng Quản lý Đào tạo tổ chức đăng ký khảo sát nhu cầu học tập của sinh viên cụ thể như sau:

- Đối tượng khảo sát nhu cầu: Tất cả sinh viên đại học chính quy vẫn còn trong thời gian được phép học tại trường (trừ sinh viên K54 chưa học QPAN và những sinh viên khóa trước đăng ký học lại học phần QPAN cùng K54 ).
- Mỗi sinh viên được phép đăng ký tối đa 4 học phần (Sinh viên đối chiếu với các học phần dự kiến mở cho kì I (2019-2020) để đăng ký các học phần học trong kì III (2018-2019) cho phù hợp).

Lưu ý cùng một học phần sinh viên đã đăng ký trong kì III (2018-2019) sẽ bị chặn đăng ký trong kì I (2019-2020).
- Sinh viên thực hiện đăng ký khảo sát nhu cầu học tập các học phần kì III (2018-2019) trên trang web đăng ký học tâp của trường: (http://dangky.tmu.edu.vn) từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019
- Nhà trường chỉ xây dựng Thời khóa biểu (Học phần, Số lớp học phần, Quy mô lớp) trong học kì III (2018-2019) dựa trên kết quả khảo sát sinh viên có nhu cầu đăng ký học tập trong học kì III (2018-2019), điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên hiện có.
- Sinh viên đăng ký học tập chính thức kì III (2018-2019) theo thông báo của phòng Quản lý đào tạo.

                Chi tiết học phần dự kiến mở trong học kỳ I 2019 - 2020 

                                                        THÔNG BÁO

           Thời gian đăng ký bổ sung đợt 2 từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019

Chú ý:
- Sinh viên K54 và sinh viên lớp chất lượng cao không được đăng ký rút bớt
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt đợt 2 sẽ không được đăng ký bổ sung đợt 2


THÔNG BÁO  

Danh sách tốt nghiệp tháng 12 năm 2018

Chi tiết danh sách tốt nghiệp tháng 12 năm 2018 

THÔNG BÁO  

Danh sách cấp CC GDTC cho sinh viên K51 và khóa cũ tháng 12 năm 2018

Chi tiết danh sách cấp CC GDTC cho sinh viên K51 và khóa cũ tháng 12 năm 2018 

                                                       THÔNG BÁO  

                                     Danh sách xét tốt nghiệp T12/2018

                                  Chi tiết danh sách xét tốt nghiệp tháng 12-2018

Ghi chú: Sinh viên đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp, muốn tốt nghiệp đợt này thì nộp đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu) đến phòng Quản lý đào tạo ( P201) chậm nhất 16h ngày 04/01/2019.
Liên quan đến học phí : Sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính.  

THÔNG BÁO  

Chuyển hội trường HK2 năm học 2018- 2019

Chi tiết lịch chuyển hội trường 

THÔNG BÁO  

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2018-2019

Chi tiết thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2018-2019 

THÔNG BÁO  

Danh sách sinh viên đi thực tập khóa 51 và khóa cũ

Chi tiết danh sách sinh viên đi thực tập K51 và khóa cũ 

THÔNG BÁO  

Khảo sát nhu cầu học hè, đăng ký tiến độ học tập k54 và ký cam kết chuẩn đầu ra tiếng anh k52,53

Chi tiết thông báo khảo sát nhu cầu học hè, đăng ký tiến độ học tập k54 và ký cam kết chuẩn đầu ra tiếng anh k52,53 

THÔNG BÁO  

Sinh viên đại học chính quy K50, khóa cũ và khóa 51 nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp
phải làm đơn xin xét tốt nghiệp nộp về phòng Quản lý đào tạo (P201 tòa nhà hành
chính 6 tầng) chậm nhất là 11h00 ngày 24/12/2018 


THÔNG BÁO  

Lịch thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và chi tiết danh sách theo phòng thi

Chi tiết Lịch thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và chi tiết danh sách theo phòng thi 

THÔNG BÁO  

Điều chỉnh hội trường thi
Do Hội trường G404 đang sửa chữa, Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo hội trường thi của các mã lớp thi Tại G404 sẽ chuyển sang hội trường H2 như sau

Chi tiết các lớp thay đổi hội trường thi 

                                                    THÔNG BÁO   

             Danh sách sinh viên dự kiến đi thực tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 

                    Chi tiết danh sách sinh viên dự kiến đi thực tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 

Lưu ý:
TRÊN ĐÂY LÀ DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP CÓ ĐĂNG KÝ. SINH VIÊN CÓ THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ VỚI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ( PHÒNG 201- TÒA NHÀ HÀNH CHÍNH 6 TẦNG) ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2018
THÔNG BÁO  

Lịch hướng dẫn BCTTTH K51, khóa cũ và CT2

Chi tiết lịch hướng dẫn BCTTTH K51, khóa cũ và CT2 

                                                    THÔNG BÁO  

Sinh viên chính quy (Đặc biệt là sinh viên K52) có nhu cầu thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại trường đọc kỹ thông báo số 766 (về việc tổ chức thi đánh giá chuẩn kỹ năng tiếng Anh và công nghệ thông tin cho sinh viên chính quy) trên trang web của phòng đào tạo và hướng dẫn đăng ký học tập học kỳ 2 năm học (18-19) để đăng ký học các học phần tiếng anh
                                                    THÔNG BÁO  

                       Thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019

                           Chi tiết thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 

                             Hướng dẫn đăng ký học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Lưu ý:
- Đối với sinh viên đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp: Đề nghị sinh viên xem lại danh sách được duyệt đi thực tập và làm tốt nghiệp sau đợt đăng ký bổ sung lần 1 trên trang web dangky.tmu.edu.vn
- Sinh viên K52 đăng ký học phần Tiếng anh 1 nên đăng ký đồng thời học phần Tiếng anh 2 để đảm bảo tiến độ các học phần tiếng anh - Đủ điều kiện dự thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng anh trước khi tốt nghiệp.
THÔNG BÁO  

Danh sách xét cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên K51 và khóa cũ

Danh sách xét cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên K51 và khóa cũ 

Mẫu đề nghị sửa chữa sai sót 
Ghi chú: Đề nghị sinh viên kiểm tra các thông tin cá nhân và điểm các học phần giáo dục thể chất. Nếu có sai sót phản ánh theo mẫu về phòng Quản lý đào tạo (Phòng 201- Tòa nhà hành chính 6 tầng) trước ngày 10/11/2018.
THÔNG BÁO  

Lịch phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh

Chi tiết lịch phát chứng chỉ quốc phòng K52 

THÔNG BÁO  

QUY ĐỊNH THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP CỦA K51

Quy định thực tập và làm tốt nghiệp của K51 

Quy định thực tập và làm tốt nghiệp của K51DD và K51HH 

THÔNG BÁO  

Quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện học Chương trình 2; Thông báo kết quả đăng ký học đại học chính quy Chương trình 2; Danh sách sinh viên trúng tuyển CT2

Quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện học Chương trình 2  

Thông báo kết quả đăng ký học đại học chính quy Chương trình 2

Danh sách sinh viên trúng tuyển
THÔNG BÁO  

LỊCH THI HK1 (18-19) ĐHCQ K51,52,53,54 & CT2

Chi tiết lịch thi học kỳ I (18-19) ĐHCQ K51,52,53,54  

THÔNG BÁO  

THAY THẾ HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Chi tiết thông báo thay thế học phần giáo dục thể chất 

THÔNG BÁO  

THAY ĐỔI TÊN HỌC PHẦN

Chi tiết thông báo thay đổi tên học phần 

THÔNG BÁO  

Về việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2018 - 2019

Chi tiết thông báo 

THÔNG BÁO  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THÁNG 9 - 2018

Chi tiết danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 9 - 2018 

THÔNG BÁO  

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁO VIÊN

Thông báo thay đổi giáo viên 

THÔNG BÁO  

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Chi tiết thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 

THÔNG BÁO  

MỞ THÊM LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH 4

Chi tiết thông báo
Chi tiết thời khóa biểu lớp Tiếng anh 4 mở bổ sung
THÔNG BÁO  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA K54DD

Chi tiết thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 của K54DD
THÔNG BÁO  

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA K54

Chi tiết thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 của K54
THÔNG BÁO  

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Chi tiết lịch thi dự kiến học kỳ I năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GDTC THÁNG 8-2018

Chi tiết danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC T8-2018
THÔNG BÁO  

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Chi tiết thông báo
LỊCH HỌC TẬP   

Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I năm học 2018 - 2019

Chi tiết lịch thay đổi hội trường kì 1 - năm 2018 - 2019
LỊCH HỌC TẬP   

Thông báo đóng lớp học phần kì 1 - năm 2018 - 2019

Chi tiết thông báo đóng lớp học phần kì 1 - năm 2018 - 2019
LỊCH HỌC TẬP   

Thời khóa biểu lớp chất lượng cao K51, K52, K53 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Chi tiết thời khóa biểu lớp chất lượng cao K51, K52, K53 học kỳ I năm học 2018 - 2019
                                                      THÔNG BÁO 

                          Thu học phí chương trình chất lượng cao

Lịch đăng ký rút bớt và bổ sung tuần 1 và 2 kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

- Lịch rút bớt từ 7h30 ngày 13/08 đến 16h30 ngày 17/08/2018

- Lịch bổ sung từ 7h30 ngày 20/08 đến 16h30 ngày 24/08/2018

Chú ý:
- Sinh viên K51 và các khóa trước đăng ký thực tập bổ sung trong 02 ngày 20,21/08/2018.
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt sẽ không được đăng ký bổ sung.
LỊCH HỌC TẬP   

Lịch học tuần sinh hoat công dân - sinh viên
năm học 2018-2019 các khóa K51,K52,K53 

Chi tiết lịch học tuần sinh hoat công dân - sinh viên năm học 2018-2019 các khóa K51,K52,K53
                                                      THÔNG BÁO 

                                          LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
                                          HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

                                         Chi tiết lịch thi học kỳ III năm học 2017 - 2018


                                                      THÔNG BÁO 

                          Thu học phí chương trình chất lượng cao

Sinh viên các lớp chất lượng cao nộp học phí kỳ 3 năm học 2017-2018 như sau:

- Sinh viên đăng ký học phần học lần đầu: nộp tiền tại Phòng Kế hoạch Tài chính

- Sinh viên đăng ký học lại : nộp tiền qua thẻ ATM (mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy khi nhập học đã được mở thẻ).
                                                      THÔNG BÁO 

                          Về việc nghỉ học để phối hợp tổ chức THPTQG

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ III, năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-BGD&ĐT ngày 17 tháng 04 năm 2018 về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPTQG 2018

Nhà trường thông báo: học kỳ III, nghỉ học từ ngày 23 đến hết ngày 29 tháng 06 năm 2018 để cán bộ, giảng viên tham gia tổ chức kỳ thi THPTQG tại Bắc Ninh. Từ ngày 02/07/2018, toàn trường tiếp tục giảng dạy, học tập theo kế hoạch.

Kính đề nghị các Khoa và Bộ môn thông báo kế hoạch nghỉ đến giảng viên và sinh viên do mình phụ trách để thực hiện đúng nội dung, kế hoạch trên

                         Chi tiết thông báo về việc nghỉ học để phối hợp tổ chức THPTQG


                                                      THÔNG BÁO 

                                      Thời khóa biểu chính thức học kì 1
                năm học 2018-2019 của K51, K52 , K53 và chương trình 2 

                              Thời khóa biểu chính thức học kì 1 năm học 2018-2019 
                           Danh sách các lớp đóng trong TKB học kỳ 1 năm 2018-2019
                            Danh sách các lớp xóa trong TKB học kỳ 1 năm 2018-2019


                                                      THÔNG BÁO 

                    LỊCH BẾ GIẢNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 50 VÀ CT2 

                    Chi tiết thông báo lịch bế giảng đại học chính quy khóa 50 và chương trình 2


                                                      THÔNG BÁO 

                          V/v sinh viên nộp học phí kỳ III năm học 2017-2018 

- Mức thu học phí tính theo tín chỉ quy định cho năm học 2017-2018
- Phương thức thu: Nộp qua tài khoản của sinh viên được mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy
- Thời gian thu: từ 11/6/2018 đến 22/6/2018

                          Chi tiết thông báo nộp học phí kỳ III năm học 2017 - 2018


                                                      THÔNG BÁO 

               Danh sách tốt nghiệp K50, khóa cũ, chất lượng cao và chương trình 2 

                          Danh sách tốt nghiệp K50, khóa cũ, chất lượng cao và chương trình 2


                                                      THÔNG BÁO 

                     DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP K50+ KHÓA CŨ,
                                                                  

                                       Danh sách xét tốt nghiệp K50+ khóa cũ
                                   
Căn cứ vào buổi họp xét tốt nghiệp khóa 50 + khóa cũ 14h ngày 17/05/2018. Hội đồng xét tốt nghiệp có đưa ra kết luận để được tốt nghiệp thì sinh viên phải:
Thứ 1: Đối với sinh viên khóa 50, chưa đóng học phí được gia hạn đóng học phí đến 16h ngày 24/05/2018.
Thứ 2: Đối với sinh viên khóa cũ ( K49 trở về trước) chưa nộp đơn xét tốt nghiệp, chưa đóng học phí được gia hạn đến 16h ngày 24/05/2018.


                                                      THÔNG BÁO 

     CÁC HỌC PHẦN ĐỀ NGHỊ THAY THẾ, HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG

                                    Các học phần đề nghị thay thế, học phần tương đương


                                                      THÔNG BÁO 
                        (V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4&1/5/2018)

Sinh viên nghỉ học vào thứ 4 ngày 25/4/2018 (ngày Giỗ tổ Hùng Vường 10/03 Âm lịch) và nghỉ học vào thứ 2, 3 ngày 30/4 và 01/5/2018.
Lưu ý: Thứ 7 ngày 05/5/2018 sinh viên sẽ đi học bù cho thứ 6 ngày 23/02/2018 (tức ngày 08 tết âm lịch năm 2018)
                             


                                                      THÔNG BÁO 

                                     Danh sách dự kiến tốt nghiệp K50 và
      danh sách sinh viên K50 và khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC Tháng 4/2018
                                                                  

                                          Danh sách dự kiến tốt nghiệp K50
                        
             Danh sách sinh viên K50 và khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC Tháng 4/2018

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra đầy đủ các thông tin có liên quan: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, Mã sinh viên, số tín chỉ tích lũy, điểm Trung bình tích lũy. Nếu có sai sót phản ánh về phòng Quản lý đào tạo- U1(P12) trước ngày 15/05/2018.

                                                      THÔNG BÁO 
                                    (V/v nộp đơn xin hõa xét tốt nghiệp)

Tất cả sinh viên khóa 50 đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2018 nhưng chưa có nhu cầu xét tốt nghiệp để học cải thiện điểm phải làm đơn xin hoãn tốt nghiệp (mẫu đơn có tại http://daotao.tmu.edu.vn/vi/news/cac-bieu- mau/) nộp tại phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) chậm nhất ngày 27/4/2018
                             


THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu HK3(17-18) và danh sách các lớp đóng HK3(17-18)

Danh sách các lớp đóng HKIII năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu chính thức học kỳ III năm học 2017-2018 


                                                      THÔNG BÁO 

Sinh viên K51 đủ điều kiện thực tập và làm tốt nghiệp theo Quy định số 705/QD-DHTM-QLDT ngày 16/10/2017 nếu có nhu cầu làm tốt nghiệp phải đăng ký thực tập trên trang đăng ký từ ngày 13/08/2018 đến 15/08/2018
                             


                                                      THÔNG BÁO 

Cán sự các lớp học phần chính quy K51, K52, K53 sau khi kết thúc học phần mau chóng nộp lại PHIẾU THEO DÕI GIẢNG DẠY tại phòng Quản lý Đào tạo P12 nhà U1 trước ngày 12/5/2018
                             


                                                      THÔNG BÁO 

                               Lịch đăng ký học kỳ III năm học 2017-2018
                                  Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 06/04/2018

                               Chi tiết thông báo tổ chức học kỳ III năm học 2017-2018
                                      Thời khóa biểu học kỳ III năm học 2017-2018 

                                       Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019


                                                      THÔNG BÁO 

     KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH K53 VÀ KHÓA TRƯỚC

                                    Kết quả kiểm tra trình độ tiếng anh K53 và khóa trước


                                                      THÔNG BÁO 

     LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K51, 52, 53 VÀ LỚP CHẤT LƯỢNG CAO
                                            Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

                                    Lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2017 - 2018
                
             Đơn xin đăng ký thi học phần (SV Trùng lịch, hoãn thi, không nộp hp đúng hạn)

Ghi chú: Sinh viên hoãn thi kỳ trước, sinh viên đủ điều kiện dự thi do đã hoàn thành nghĩa vụ học phí kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu nộp tại phòng QLĐT (Phòng 12-U1) thời gian nộp đơn từ ngày 16/04/2018 đến 16h30 ngày 07/05/2018. Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết.

THÔNG BÁO 

(V/v đóng 02 lớp học phần học kì 2 năm học 2017-2018)
                                                              
Chi tiết thông báo
 


THÔNG BÁO 

(Thông báo khảo sát nhu cầu học hè 2018 và kế hoạch toàn khóa K52, K53)
Thời gian đăng ký khảo sát nhu cầu học hè 2018 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
                                                              
Thông báo khảo sát nhu cầu học hè 2018
 
Kế hoạch toàn khóa K52, K53
Học phần dự kiến mở học kỳ III năm học 2017 - 2018


THÔNG BÁO 

(Thông báo cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy)
                                                              
Thông báo cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy
 


                                                        THÔNG BÁO

           Thời gian đăng ký bổ sung đợt 2 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Chú ý:
- Sinh viên K53 không đăng ký bổ sung do phải học quân sự
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt đợt 2 sẽ không được đăng ký bổ sung đợt 2
- Sinh viên không được đăng ký khóa luận và báo cáo thực tập do đã hết thời hạn.


THÔNG BÁO 

(Về lịch học bù 3 ngày nghỉ sau tết Nguyên Đán 2018)
                                                              
Chi tiết thông báo nghỉ bù
 
Chuyển hội trường nghỉ bù


THÔNG BÁO 

- Quyết định số 919/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 28/12/2017 về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên ĐH chính quy khóa 50 và khóa cũ (Có danh sách kèm theo)
- Quyết định số 19/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10/01/2018 về việc miễn các học phần GDTC cho sinh viên ĐH chính quy khóa 50
                                                              
Chi tiết quyết định cấp chứng chỉ giáo dục thể chất
 


                                                         THÔNG BÁO 

                                          (V/v nộp đơn xin xét tốt nghiệp)
                                                              
Đề nghị tất cả sinh viên khóa 49 trở về trước và những sinh viên K50 đi thực tập tốt nghiệp cùng khóa K49 đợt 2 khi đã có hết điểm thi các học phần của học kỳ 1(2017-2018) nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp và có nhu cầu xét tốt nghiệp phải nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12-nhà U1) chậm nhất đến ngày 22/1/2018
 


THÔNG BÁO 

Thời gian đăng ký rút bớt đợt 2 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018


THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu lớp chất lượng cao học kỳ II năm học 2017 - 2018
                                                              
Chi tiết thời khóa biểu lớp chất lượng cao học kỳ II năm học 2017 - 2018
 


THÔNG BÁO 

(V/v đăng ký học giáo dục thể chất cho sinh viên đại học chính quy K50 và khóa cũ)
                                                              
Chi tiết thông báo
Mẫu đơn học lại thể dục


                                                       THÔNG BÁO 

             DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY T12/2017
                                                              
                                                         Chi tiết danh sách
 

Ghi chú:
- SV các khóa K49 và khóa cũ chưa nộp đơn đều phải nộp đơn mới được xét tốt nghiệp, hạn nộp trước 16h30 ngày 10/01/2018

- SV kiểm tra các thông tin cá nhân (tên, ngày sinh,GT) và thông tin tích lũy, điểm nếu có sai sót phản ánh về phòng Quản lý Đào tạo p12 nhà U1 đến hết ngày 10/01/2018

                                                       THÔNG BÁO 

            Danh sách sinh viên K50 và khóa cũ chưa được cấp chúng chỉ GDTC
                                                              
                         Danh sách SV K50 và khóa cũ được cấp CC GDTC (12-2017)
 
                      Danh sách SV K50 và khóa cũ chưa được cấp CC GDTC (12-2017)


Ghi chú:
Sinh viên kiểm tra lại các thông tin. Nếu có sai sót, sinh viên phản ánh về Phòng Quản lý đào tạo (P12 U1) trước 16h00 ngày 05/01/2018

THÔNG BÁO 

V/v khảo sát nhu cầu học kì 3 (2017-2018) và đăng ký tiến độ học tập K52,53
                                                              
Chi tiết thông báo
 


THÔNG BÁO 

TKB CHÍNH THỨC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
                                                              
Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2017 - 2018
 

Danh sách các lớp đóng trong học kỳ II năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO 

Danh sách đi thực tập chính thức của khóa 50 và khóa cũ + Chất lượng cao + chương trình 2
                                                              
Danh sách đi thực tập chính thức của khóa 50, lớp chất lượng cao và chương trình 2

Danh sách đi thực tập khóa cũ
 
THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN K53 VÀ KHÓA TRƯỚC
                                                              
Chi tiết thông báo kiểm tra trình độ tiếng anh cho sinh viên K53 và khóa trước

Danh sách sinh viên K53 và Khóa cũ kiểm tra trình độ tiếng anh theo mã lớp kiểm tra

Đơn đăng ký kiểm tra trình độ tiếng anh cùng K53
THÔNG BÁO 

(V/v sửa đổi điều kiện tham dự thực tập và làm tốt nghiệp khóa học đối với ĐHCQ K50, khóa cũ và sinh viên học chương trình 2 năm học 2017-2018)
                                                              
Chi tiết thông báo
 
                                                         THÔNG BÁO 

                    V/v: Tổ chức coi thi kết thúc học phần năm học 2017 – 2018

           Kính gửi
: - Trưởng các Khoa, bộ môn
                             - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường
          
          
Thực hiện kết luận của Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên vào tháng 9/2017, Trường đã công bố Ngân hàng câu hỏi ôn thi học phần trên website. Để ngăn ngừa tiêu cực trong các kỳ thi, Ban Giám hiệu yêu cầu các Khoa, bộ môn và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong coi thi. Nếu thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, kể cả chưa sử dụng đều phải lập biên bản đình chỉ thi. Cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi và sinh viên vi phạm kỷ luật thi đều bị xử lý kỷ luật theo quy định.

            HIỆU TRƯỞNG


            (Đã ký)

 

 

            GS,TS. Đinh Văn Sơn

                                                                                    
          Chi tiết thông báo  
                                                       THÔNG BÁO 

                     Danh sách dự kiến đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp K50
                                                              
                         Chi tiết danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp K50
 

Ghi chú:
- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến đủ điềukiện đi thực tập tổng hợp mà chưa đăng kí, sẽ đăng kí bổ sung từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017
- Sinh viên có thắc mắc gì về danh sách dự kiến đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp liên hệ Cô Mai - Phòng Quản lý đào tạo U1

THÔNG BÁO 

Lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp Khóa 50
                                                              
Chi tiết lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp Khóa 50
 
THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên K50 và khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC
theo QĐ 749 ngày 30/10/2017 và DS miễn GDTC theo QĐ 752 ngày 30/10/2017
                                                              
Chi tiết danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC
 
THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sử dụng trang web http://tmu.edu.vn
                                                              
Chi tiết hướng dẫn sử dụng trang web http://tmu.edu.vn
THÔNG BÁO 

Quy định đi thực tập và làm tốt nghiệp đối với K50 và đối tượng lớp CLC
                                                              
Quy định thực tập và tốt nghiệp đối với K50
Quy định thực tập và tốt nghiệp đối với K50 chất lượng cao
THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
                                                              
Quyết định mở lớp
Quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
THÔNG BÁO 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP GDTC K50
                                                              
Thông báo và Mẫu giấy sửa chữa sai sót kết quả GDTC
Danh sách xét cấp CC GDTC K50

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin và kết quả học tập giáo dục thể chất. Nếu có sai sót, sinh viên phải phản ánh về phòng Quản lý đào tạo (Phòng số 12 nhà U1) theo mẫu. Thời gian phải ánh đến hết ngày 13/10/2017.

THÔNG BÁO 

Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 50 và khóa trước
                                                              
Chi tiết quyết định
Danh sách sinh viên đại học chính quy khoá 50 và khóa trước được cấp chứng chỉ GDTC
THÔNG BÁO 

QĐ BỔ SUNG 598 VỀ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
                                                              
Chi tiết quyết định
                                                         THÔNG BÁO 

                    QĐ 247: sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế đào tạo tín chỉ 

                                                          Chi tiết Quyết định 247
THÔNG BÁO

Từ 01/11/16 đến 31/3/2017, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa đông”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ