Trang chủ | Liên hệ  
 
                                                        THÔNG BÁO

          V/v điều chỉnh lịch giảng dạy/học tập học kì I năm học 2020-2021  
                                         
                                                  Thông báo lịch học bù ca 5
                   Chi tiết điều chỉnh lịch giảng dạy/học tập học kì I năm học 2020-2021

 
                                                        THÔNG BÁO

                   Lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp học kỳ 2(2020-2021)  
                                         
                          Chi tiết lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp học kỳ 2(2020-2021)

 
                                                        THÔNG BÁO

                    DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC TẬP
                                     HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
 
                                         
                        Chi tiết danh sách sinh viên chưa đăng ký HKII năm học 2020-2021

Lưu ý: Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách chưa hoàn thành hết các học phần trong chương trình đào tạo phải đăng ký trong đợt đăng ký bổ sung từ ngày 26/11/2020 đến ngày 30/11/2020
 
                                                        THÔNG BÁO

                          V/v khảo sát nhu cầu học kì 3 năm học 2020-2021  
                                         
                             Chi tiết thông báo khảo sát nhu cầu HKIII năm học 2020-2021   
                             Chi tiết danh sách học phần dự kiến khảo sát HK3(2020-2021)

 
                                                        THÔNG BÁO

                                  THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
      CHO SINH VIÊN K54 CTĐT ĐẶC THÙ; KHÓA 53 VÀ KHÓA TRƯỚC
 
                                         
                  TB 1027 về thi đánh giá năng lực tiếng Anh_tiếng Pháp_tiếng Trung_2020
                                                  Đơn xin thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ

 
                                                        THÔNG BÁO

                            LỊCH THI HK1(20-21) ĐHCQ K53 54 55 56  
                                         
                                         Chi tiết lịch thi HKI năm học 2020 - 2021

 
                                                        THÔNG BÁO

             THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021  
                                         
                              Chi tiết thời khóa biểu dự kiến HKII năm học 2020 - 2021

 

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học kỳ II năm học 2020-2021 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K55

Từ 07h30 ngày 09/11/20 đến 16h30 ngày 11/11/20

2

K54

Từ 07h30 ngày 11/11/20 đến 16h30 ngày 13/11/20

3

K53 & khóa trước

Từ 07h30 ngày 13/11/20 đến 16h30 ngày 16/11/20

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp

Chương trình 2 K19, K20, K21, K22, K23, K24

Từ 07h30 ngày 17/11/20 đến 16h30 ngày 19/11/20

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp
5 Đăng ký rút bớt đợt 1 Từ 7h30 ngày 20/11/2020 đến 16h30 ngày 25/11/2020
6 Đăng ký bổ sung đợt 1 Từ 7h30 ngày 26/11/2020 đến 16h30 ngày 30/11/2020
Lưu ý: Trong đợt đăng ký rút bớt, bổ sung đợt 2 (vào đầu học kỳ chính), sinh viên đăng ký rút bớt học phần ở tuần thứ 1 không được phép đăng ký bổ sung ở tuần thứ 2 và không đăng ký rút bớt, bổ sung các học phần làm tốt nghiệp.

Hướng dẫn đăng ký HKII năm học 2020-2021

 
                                                        THÔNG BÁO

                       V/v công nhận sinh viên đủ điều kiện học hệ đại học
                            chính quy chương trình đào tạo thứ 2 – Khóa 24
 
                                         
                              Quyết định công nhận danh sách sinh viên CT2 khóa 24

                                          Thông báo kết quả mở lớp CT2 khóa 24

                                         Chi tiết danh sách sinh viên CT2 Khóa 24

 
                                                                THÔNG BÁO 
                                  KÍNH GỬI: CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH 
                                NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO LỊCH THU HỌC PHÍ
                                                 CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
                                             KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 NHƯ SAU 


I. THỜI GIAN THU ĐỢT 1 DỰ KIẾN: TỪ NGÀY 29/09/2020 ĐẾN 22/10/2020
1- SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH
2- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG (LUÔN LUÔN PHẢI CÓ TRONG TÀI KHOẢN 50.000 Đ)
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)

II. SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM:

MỘT SỐ SINH VIÊN K55 HIỆN CHƯA LÀM THẺ ATM, CÁC KHOATHÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM: PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐẾN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH-NHÀ U ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM THẺ ATM.


ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA ĐỐN ĐỐC SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI HẠN.

                                                        THÔNG BÁO

                           Danh sách sinh viên đại học chính quy chương trình 1
                                   và chương trình 2 tốt nghiệp tháng 09-2020
 
                                         
                 Chi tiết danh sách tốt nghiệp K53,K52 và khóa cũ chương trình đào tạo đại trà

              Chi tiết danh sách tốt nghiệp K52 và khóa cũ chương trình đào tạo chất lượng cao

                                    Chi tiết danh sách tốt nghiệp chương trình thứ 2

 
                                                        THÔNG BÁO

                DS SV khóa cũ được cấp CC GDTC và K52,K53 được công nhận
                                                 hoàn thành CT GDTC T9-2020
 
                                         
                   DS SV khóa cũ được cấp CC GDTC và K52,53 hoàn thành CT GDTC T9_2020

 
                                                        THÔNG BÁO

                         Kết quả thi công nghệ thông tin tháng 6 năm 2020  
                                         
                              Kết quả thi chuẩn Kỹ năng sử dụng CNTT kỳ thi 06_2020

 
                                                        THÔNG BÁO

        QĐ Công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh; Tiếng Pháp ĐHCQ Năm 2020  
                                         
                             QD 823 công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ 24_07_2020 Tiếng Pháp

                             QD 825 công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ 24_07_2020 Tiếng Anh

               DS SV đạt chuẩn năng lực tiếng anh, tiếng pháp theo QĐ 823; 825 ngày 24_07_2020

 
                                                        THÔNG BÁO

                VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
                                  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỨ 2
 
                                         
                                       Thông báo mở lớp chương trình thứ 2

 
                                                        THÔNG BÁO

              ĐÓNG LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.
                                           
                                Chi tiết thông báo đóng lớp HKI năm học 2020-2021

 
                                                        THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt và bổ sung tuần 1 và 2 đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:
- Lịch rút bớt từ 7h30 ngày 10/08/2020 đến 16h30 ngày 14/08/2020
- Lịch bổ sung từ 7h30 ngày 17/08/2020 đến 16h30 ngày 21/08/2020

Chú ý:
- Sinh viên K53 và các khóa trước đăng ký thực tập bổ sung trong 02 ngày 17 và 18/08/2020.
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt sẽ không được đăng ký bổ sung.
                                           


 
                                                        THÔNG BÁO
                       Thời khóa biểu chính thức HK1(20-21) và DS các lớp đóng

                                     Thời khóa biểu chính thức HK1(20-21) và DS các lớp đóng


 
                                                        THÔNG BÁO
                    Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (ngày thi 21/06/2020)

                                   TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THI CHUẨN NN 21_06_2020

                              Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 21_06_2020


 
THÔNG BÁO

                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ