Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO  

Lịch thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và chi tiết danh sách theo phòng thi

Chi tiết Lịch thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và chi tiết danh sách theo phòng thi 

THÔNG BÁO  

Điều chỉnh hội trường thi
Do Hội trường G404 đang sửa chữa, Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo hội trường thi của các mã lớp thi Tại G404 sẽ chuyển sang hội trường H2 như sau

Chi tiết các lớp thay đổi hội trường thi 

                                                    THÔNG BÁO   

             Danh sách sinh viên dự kiến đi thực tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 

                    Chi tiết danh sách sinh viên dự kiến đi thực tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 

Lưu ý:
TRÊN ĐÂY LÀ DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP CÓ ĐĂNG KÝ. SINH VIÊN CÓ THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ VỚI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ( PHÒNG 201- TÒA NHÀ HÀNH CHÍNH 6 TẦNG) ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2018
THÔNG BÁO  

Lịch hướng dẫn BCTTTH K51, khóa cũ và CT2

Chi tiết lịch hướng dẫn BCTTTH K51, khóa cũ và CT2 

                                                    THÔNG BÁO  

Sinh viên chính quy (Đặc biệt là sinh viên K52) có nhu cầu thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại trường đọc kỹ thông báo số 766 (về việc tổ chức thi đánh giá chuẩn kỹ năng tiếng Anh và công nghệ thông tin cho sinh viên chính quy) trên trang web của phòng đào tạo và hướng dẫn đăng ký học tập học kỳ 2 năm học (18-19) để đăng ký học các học phần tiếng anh
                                                    THÔNG BÁO  

                       Thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019

                           Chi tiết thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 

                             Hướng dẫn đăng ký học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Lưu ý:
- Đối với sinh viên đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp: Đề nghị sinh viên xem lại danh sách được duyệt đi thực tập và làm tốt nghiệp sau đợt đăng ký bổ sung lần 1 trên trang web dangky.tmu.edu.vn
- Sinh viên K52 đăng ký học phần Tiếng anh 1 nên đăng ký đồng thời học phần Tiếng anh 2 để đảm bảo tiến độ các học phần tiếng anh - Đủ điều kiện dự thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng anh trước khi tốt nghiệp.
                                                        THÔNG BÁO 
                                KÍNH GỬI: CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH
                     NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ 
                            ĐỢT CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 NHƯ SAU


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 22/10/2018 ĐẾN 09/11/2017
1- SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH

2- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG (LUÔN LUÔN PHẢI CÓ TRONG TÀI KHOẢN 50.000 Đ)
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)

II. THU HỌC PHÍ CÁC LỚP SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ:
         NỘP TIỀN TẠI PHÒNG 108 NHÀ I- PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
III. SINH VIÊN K54 (KHÓA MỚI) CHƯA LÀM THẺ ATM:

          MỘT SỐ SINH VIÊN K54 HIỆN CHƯA LÀM THẺ ATM, CÁC KHOA THÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM: PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐẾN PHÒNG 110 NHÀ I (PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH) ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM THẺ ATM.


GHI CHÚ: THEO THÔNG BÁO LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI CÁC KHÓA 51,52,53,54 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 THỜI GIAN BẮT ĐẦU TỪ 6/12/2018 DO VẬY NHÀ TRƯỜNG SẼ IN DANH SÁCH THI TRƯỚC 4 TUẦN. SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ SAU THỜI GIAN NGÀY 09/11/2018 SẼ BỊ ĐIỀU KIỆN HỌC PHÍ THEO QUI ĐỊNH CỦA TRƯỜNG.
THÔNG BÁO  

Danh sách xét cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên K51 và khóa cũ

Danh sách xét cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên K51 và khóa cũ 

Mẫu đề nghị sửa chữa sai sót 
Ghi chú: Đề nghị sinh viên kiểm tra các thông tin cá nhân và điểm các học phần giáo dục thể chất. Nếu có sai sót phản ánh theo mẫu về phòng Quản lý đào tạo (Phòng 201- Tòa nhà hành chính 6 tầng) trước ngày 10/11/2018.

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K53

Từ 07h30 ngày 05/11/18 đến 16h30 ngày 07/11/18

2

K52

Từ 07h30 ngày 07/11/18 đến 16h30 ngày 09/11/18

3

K51 & khóa trước

Từ 07h30 ngày 09/11/18 đến 16h30 ngày 12/11/18

Chương trình 2 K18, K19, K20, K21, K22

Từ 07h30 ngày 12/11/18 đến 16h30 ngày 15/11/18

5 Đăng ký rút bớt đợt 1 19/11/2018 - 23/11/2018
6 Đăng ký bổ sung đợt 1 26/11/2018 - 30/11/2018
Lưu ý: Sinh viên đăng ký rút bớt học phần ở tuần thứ 1 không được phép đăng ký bổ sung ở tuần thứ 2 trong học kì chính (đăng ký rút bớt bổ sung đợt 2).


 
THÔNG BÁO  

Lịch phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh

Chi tiết lịch phát chứng chỉ quốc phòng K52 

THÔNG BÁO  

QUY ĐỊNH THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP CỦA K51

Quy định thực tập và làm tốt nghiệp của K51 

Quy định thực tập và làm tốt nghiệp của K51DD và K51HH 

THÔNG BÁO  

Quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện học Chương trình 2; Thông báo kết quả đăng ký học đại học chính quy Chương trình 2; Danh sách sinh viên trúng tuyển CT2

Quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện học Chương trình 2  

Thông báo kết quả đăng ký học đại học chính quy Chương trình 2

Danh sách sinh viên trúng tuyển
THÔNG BÁO  

LỊCH THI HK1 (18-19) ĐHCQ K51,52,53,54 & CT2

Chi tiết lịch thi học kỳ I (18-19) ĐHCQ K51,52,53,54  

THÔNG BÁO  

THAY THẾ HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Chi tiết thông báo thay thế học phần giáo dục thể chất 

THÔNG BÁO  

THAY ĐỔI TÊN HỌC PHẦN

Chi tiết thông báo thay đổi tên học phần 

THÔNG BÁO  

Về việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2018 - 2019

Chi tiết thông báo 

THÔNG BÁO  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THÁNG 9 - 2018

Chi tiết danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 9 - 2018 

THÔNG BÁO  

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁO VIÊN

Thông báo thay đổi giáo viên 

THÔNG BÁO  

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Chi tiết thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 

THÔNG BÁO  

MỞ THÊM LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH 4

Chi tiết thông báo
Chi tiết thời khóa biểu lớp Tiếng anh 4 mở bổ sung
THÔNG BÁO  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA K54DD

Chi tiết thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 của K54DD
THÔNG BÁO  

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA K54

Chi tiết thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 của K54
THÔNG BÁO  

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Chi tiết lịch thi dự kiến học kỳ I năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GDTC THÁNG 8-2018

Chi tiết danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC T8-2018
THÔNG BÁO  

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Chi tiết thông báo
LỊCH HỌC TẬP   

Thông báo thay đổi hội trường học kỳ I năm học 2018 - 2019

Chi tiết lịch thay đổi hội trường kì 1 - năm 2018 - 2019
LỊCH HỌC TẬP   

Thông báo đóng lớp học phần kì 1 - năm 2018 - 2019

Chi tiết thông báo đóng lớp học phần kì 1 - năm 2018 - 2019
LỊCH HỌC TẬP   

Thời khóa biểu lớp chất lượng cao K51, K52, K53 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Chi tiết thời khóa biểu lớp chất lượng cao K51, K52, K53 học kỳ I năm học 2018 - 2019
                                                      THÔNG BÁO 

                          Thu học phí chương trình chất lượng cao

Lịch đăng ký rút bớt và bổ sung tuần 1 và 2 kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

- Lịch rút bớt từ 7h30 ngày 13/08 đến 16h30 ngày 17/08/2018

- Lịch bổ sung từ 7h30 ngày 20/08 đến 16h30 ngày 24/08/2018

Chú ý:
- Sinh viên K51 và các khóa trước đăng ký thực tập bổ sung trong 02 ngày 20,21/08/2018.
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt sẽ không được đăng ký bổ sung.
LỊCH HỌC TẬP   

Lịch học tuần sinh hoat công dân - sinh viên
năm học 2018-2019 các khóa K51,K52,K53 

Chi tiết lịch học tuần sinh hoat công dân - sinh viên năm học 2018-2019 các khóa K51,K52,K53
                                                      THÔNG BÁO 

                                          LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
                                          HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

                                         Chi tiết lịch thi học kỳ III năm học 2017 - 2018


                                                      THÔNG BÁO 

                          Thu học phí chương trình chất lượng cao

Sinh viên các lớp chất lượng cao nộp học phí kỳ 3 năm học 2017-2018 như sau:

- Sinh viên đăng ký học phần học lần đầu: nộp tiền tại Phòng Kế hoạch Tài chính

- Sinh viên đăng ký học lại : nộp tiền qua thẻ ATM (mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy khi nhập học đã được mở thẻ).
                                                      THÔNG BÁO 

                          Về việc nghỉ học để phối hợp tổ chức THPTQG

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ III, năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-BGD&ĐT ngày 17 tháng 04 năm 2018 về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPTQG 2018

Nhà trường thông báo: học kỳ III, nghỉ học từ ngày 23 đến hết ngày 29 tháng 06 năm 2018 để cán bộ, giảng viên tham gia tổ chức kỳ thi THPTQG tại Bắc Ninh. Từ ngày 02/07/2018, toàn trường tiếp tục giảng dạy, học tập theo kế hoạch.

Kính đề nghị các Khoa và Bộ môn thông báo kế hoạch nghỉ đến giảng viên và sinh viên do mình phụ trách để thực hiện đúng nội dung, kế hoạch trên

                         Chi tiết thông báo về việc nghỉ học để phối hợp tổ chức THPTQG


                                                      THÔNG BÁO 

                                      Thời khóa biểu chính thức học kì 1
                năm học 2018-2019 của K51, K52 , K53 và chương trình 2 

                              Thời khóa biểu chính thức học kì 1 năm học 2018-2019 
                           Danh sách các lớp đóng trong TKB học kỳ 1 năm 2018-2019
                            Danh sách các lớp xóa trong TKB học kỳ 1 năm 2018-2019


                                                      THÔNG BÁO 

                    LỊCH BẾ GIẢNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 50 VÀ CT2 

                    Chi tiết thông báo lịch bế giảng đại học chính quy khóa 50 và chương trình 2


                                                      THÔNG BÁO 

                          V/v sinh viên nộp học phí kỳ III năm học 2017-2018 

- Mức thu học phí tính theo tín chỉ quy định cho năm học 2017-2018
- Phương thức thu: Nộp qua tài khoản của sinh viên được mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy
- Thời gian thu: từ 11/6/2018 đến 22/6/2018

                          Chi tiết thông báo nộp học phí kỳ III năm học 2017 - 2018


                                                      THÔNG BÁO 

               Danh sách tốt nghiệp K50, khóa cũ, chất lượng cao và chương trình 2 

                          Danh sách tốt nghiệp K50, khóa cũ, chất lượng cao và chương trình 2


                                                      THÔNG BÁO 

                     DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP K50+ KHÓA CŨ,
                                                                  

                                       Danh sách xét tốt nghiệp K50+ khóa cũ
                                   
Căn cứ vào buổi họp xét tốt nghiệp khóa 50 + khóa cũ 14h ngày 17/05/2018. Hội đồng xét tốt nghiệp có đưa ra kết luận để được tốt nghiệp thì sinh viên phải:
Thứ 1: Đối với sinh viên khóa 50, chưa đóng học phí được gia hạn đóng học phí đến 16h ngày 24/05/2018.
Thứ 2: Đối với sinh viên khóa cũ ( K49 trở về trước) chưa nộp đơn xét tốt nghiệp, chưa đóng học phí được gia hạn đến 16h ngày 24/05/2018.


                                                      THÔNG BÁO 

     CÁC HỌC PHẦN ĐỀ NGHỊ THAY THẾ, HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG

                                    Các học phần đề nghị thay thế, học phần tương đương


                                                      THÔNG BÁO 
                        (V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4&1/5/2018)

Sinh viên nghỉ học vào thứ 4 ngày 25/4/2018 (ngày Giỗ tổ Hùng Vường 10/03 Âm lịch) và nghỉ học vào thứ 2, 3 ngày 30/4 và 01/5/2018.
Lưu ý: Thứ 7 ngày 05/5/2018 sinh viên sẽ đi học bù cho thứ 6 ngày 23/02/2018 (tức ngày 08 tết âm lịch năm 2018)
                             


                                                      THÔNG BÁO 

                                     Danh sách dự kiến tốt nghiệp K50 và
      danh sách sinh viên K50 và khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC Tháng 4/2018
                                                                  

                                          Danh sách dự kiến tốt nghiệp K50
                        
             Danh sách sinh viên K50 và khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC Tháng 4/2018

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra đầy đủ các thông tin có liên quan: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, Mã sinh viên, số tín chỉ tích lũy, điểm Trung bình tích lũy. Nếu có sai sót phản ánh về phòng Quản lý đào tạo- U1(P12) trước ngày 15/05/2018.

                                                      THÔNG BÁO 
                                    (V/v nộp đơn xin hõa xét tốt nghiệp)

Tất cả sinh viên khóa 50 đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2018 nhưng chưa có nhu cầu xét tốt nghiệp để học cải thiện điểm phải làm đơn xin hoãn tốt nghiệp (mẫu đơn có tại http://daotao.tmu.edu.vn/vi/news/cac-bieu- mau/) nộp tại phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) chậm nhất ngày 27/4/2018
                             


THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu HK3(17-18) và danh sách các lớp đóng HK3(17-18)

Danh sách các lớp đóng HKIII năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu chính thức học kỳ III năm học 2017-2018 


                                                      THÔNG BÁO 

Sinh viên K51 đủ điều kiện thực tập và làm tốt nghiệp theo Quy định số 705/QD-DHTM-QLDT ngày 16/10/2017 nếu có nhu cầu làm tốt nghiệp phải đăng ký thực tập trên trang đăng ký từ ngày 13/08/2018 đến 15/08/2018
                             


                                                      THÔNG BÁO 

Cán sự các lớp học phần chính quy K51, K52, K53 sau khi kết thúc học phần mau chóng nộp lại PHIẾU THEO DÕI GIẢNG DẠY tại phòng Quản lý Đào tạo P12 nhà U1 trước ngày 12/5/2018
                             


                                                      THÔNG BÁO 

                               Lịch đăng ký học kỳ III năm học 2017-2018
                                  Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 06/04/2018

                               Chi tiết thông báo tổ chức học kỳ III năm học 2017-2018
                                      Thời khóa biểu học kỳ III năm học 2017-2018 

                                       Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019


                                                      THÔNG BÁO 

     KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH K53 VÀ KHÓA TRƯỚC

                                    Kết quả kiểm tra trình độ tiếng anh K53 và khóa trước


                                                      THÔNG BÁO 

     LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K51, 52, 53 VÀ LỚP CHẤT LƯỢNG CAO
                                            Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

                                    Lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2017 - 2018
                
             Đơn xin đăng ký thi học phần (SV Trùng lịch, hoãn thi, không nộp hp đúng hạn)

Ghi chú: Sinh viên hoãn thi kỳ trước, sinh viên đủ điều kiện dự thi do đã hoàn thành nghĩa vụ học phí kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu nộp tại phòng QLĐT (Phòng 12-U1) thời gian nộp đơn từ ngày 16/04/2018 đến 16h30 ngày 07/05/2018. Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết.

THÔNG BÁO 

(V/v đóng 02 lớp học phần học kì 2 năm học 2017-2018)
                                                              
Chi tiết thông báo
 


THÔNG BÁO 

(Thông báo khảo sát nhu cầu học hè 2018 và kế hoạch toàn khóa K52, K53)
Thời gian đăng ký khảo sát nhu cầu học hè 2018 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
                                                              
Thông báo khảo sát nhu cầu học hè 2018
 
Kế hoạch toàn khóa K52, K53
Học phần dự kiến mở học kỳ III năm học 2017 - 2018


THÔNG BÁO 

(Thông báo cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy)
                                                              
Thông báo cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy
 


                                                        THÔNG BÁO

           Thời gian đăng ký bổ sung đợt 2 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Chú ý:
- Sinh viên K53 không đăng ký bổ sung do phải học quân sự
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt đợt 2 sẽ không được đăng ký bổ sung đợt 2
- Sinh viên không được đăng ký khóa luận và báo cáo thực tập do đã hết thời hạn.


THÔNG BÁO 

(Về lịch học bù 3 ngày nghỉ sau tết Nguyên Đán 2018)
                                                              
Chi tiết thông báo nghỉ bù
 
Chuyển hội trường nghỉ bù


THÔNG BÁO 

- Quyết định số 919/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 28/12/2017 về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên ĐH chính quy khóa 50 và khóa cũ (Có danh sách kèm theo)
- Quyết định số 19/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10/01/2018 về việc miễn các học phần GDTC cho sinh viên ĐH chính quy khóa 50
                                                              
Chi tiết quyết định cấp chứng chỉ giáo dục thể chất
 


                                                         THÔNG BÁO 

                                          (V/v nộp đơn xin xét tốt nghiệp)
                                                              
Đề nghị tất cả sinh viên khóa 49 trở về trước và những sinh viên K50 đi thực tập tốt nghiệp cùng khóa K49 đợt 2 khi đã có hết điểm thi các học phần của học kỳ 1(2017-2018) nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp và có nhu cầu xét tốt nghiệp phải nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12-nhà U1) chậm nhất đến ngày 22/1/2018
 


THÔNG BÁO 

Thời gian đăng ký rút bớt đợt 2 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018


THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu lớp chất lượng cao học kỳ II năm học 2017 - 2018
                                                              
Chi tiết thời khóa biểu lớp chất lượng cao học kỳ II năm học 2017 - 2018
 


THÔNG BÁO 

(V/v đăng ký học giáo dục thể chất cho sinh viên đại học chính quy K50 và khóa cũ)
                                                              
Chi tiết thông báo
Mẫu đơn học lại thể dục


                                                       THÔNG BÁO 

             DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY T12/2017
                                                              
                                                         Chi tiết danh sách
 

Ghi chú:
- SV các khóa K49 và khóa cũ chưa nộp đơn đều phải nộp đơn mới được xét tốt nghiệp, hạn nộp trước 16h30 ngày 10/01/2018

- SV kiểm tra các thông tin cá nhân (tên, ngày sinh,GT) và thông tin tích lũy, điểm nếu có sai sót phản ánh về phòng Quản lý Đào tạo p12 nhà U1 đến hết ngày 10/01/2018

                                                       THÔNG BÁO 

            Danh sách sinh viên K50 và khóa cũ chưa được cấp chúng chỉ GDTC
                                                              
                         Danh sách SV K50 và khóa cũ được cấp CC GDTC (12-2017)
 
                      Danh sách SV K50 và khóa cũ chưa được cấp CC GDTC (12-2017)


Ghi chú:
Sinh viên kiểm tra lại các thông tin. Nếu có sai sót, sinh viên phản ánh về Phòng Quản lý đào tạo (P12 U1) trước 16h00 ngày 05/01/2018

THÔNG BÁO 

V/v khảo sát nhu cầu học kì 3 (2017-2018) và đăng ký tiến độ học tập K52,53
                                                              
Chi tiết thông báo
 


THÔNG BÁO 

TKB CHÍNH THỨC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
                                                              
Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2017 - 2018
 

Danh sách các lớp đóng trong học kỳ II năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO 

Danh sách đi thực tập chính thức của khóa 50 và khóa cũ + Chất lượng cao + chương trình 2
                                                              
Danh sách đi thực tập chính thức của khóa 50, lớp chất lượng cao và chương trình 2

Danh sách đi thực tập khóa cũ
 
THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN K53 VÀ KHÓA TRƯỚC
                                                              
Chi tiết thông báo kiểm tra trình độ tiếng anh cho sinh viên K53 và khóa trước

Danh sách sinh viên K53 và Khóa cũ kiểm tra trình độ tiếng anh theo mã lớp kiểm tra

Đơn đăng ký kiểm tra trình độ tiếng anh cùng K53
THÔNG BÁO 

(V/v sửa đổi điều kiện tham dự thực tập và làm tốt nghiệp khóa học đối với ĐHCQ K50, khóa cũ và sinh viên học chương trình 2 năm học 2017-2018)
                                                              
Chi tiết thông báo
 
                                                         THÔNG BÁO 

                    V/v: Tổ chức coi thi kết thúc học phần năm học 2017 – 2018

           Kính gửi
: - Trưởng các Khoa, bộ môn
                             - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường
          
          
Thực hiện kết luận của Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên vào tháng 9/2017, Trường đã công bố Ngân hàng câu hỏi ôn thi học phần trên website. Để ngăn ngừa tiêu cực trong các kỳ thi, Ban Giám hiệu yêu cầu các Khoa, bộ môn và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong coi thi. Nếu thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, kể cả chưa sử dụng đều phải lập biên bản đình chỉ thi. Cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi và sinh viên vi phạm kỷ luật thi đều bị xử lý kỷ luật theo quy định.

            HIỆU TRƯỞNG


            (Đã ký)

 

 

            GS,TS. Đinh Văn Sơn

                                                                                    
          Chi tiết thông báo  
                                                       THÔNG BÁO 

                     Danh sách dự kiến đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp K50
                                                              
                         Chi tiết danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp K50
 

Ghi chú:
- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến đủ điềukiện đi thực tập tổng hợp mà chưa đăng kí, sẽ đăng kí bổ sung từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017
- Sinh viên có thắc mắc gì về danh sách dự kiến đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp liên hệ Cô Mai - Phòng Quản lý đào tạo U1

THÔNG BÁO 

Lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp Khóa 50
                                                              
Chi tiết lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp Khóa 50
 
THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên K50 và khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC
theo QĐ 749 ngày 30/10/2017 và DS miễn GDTC theo QĐ 752 ngày 30/10/2017
                                                              
Chi tiết danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC
 
THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sử dụng trang web http://tmu.edu.vn
                                                              
Chi tiết hướng dẫn sử dụng trang web http://tmu.edu.vn
THÔNG BÁO 

Quy định đi thực tập và làm tốt nghiệp đối với K50 và đối tượng lớp CLC
                                                              
Quy định thực tập và tốt nghiệp đối với K50
Quy định thực tập và tốt nghiệp đối với K50 chất lượng cao
THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
                                                              
Quyết định mở lớp
Quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
THÔNG BÁO 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP GDTC K50
                                                              
Thông báo và Mẫu giấy sửa chữa sai sót kết quả GDTC
Danh sách xét cấp CC GDTC K50

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin và kết quả học tập giáo dục thể chất. Nếu có sai sót, sinh viên phải phản ánh về phòng Quản lý đào tạo (Phòng số 12 nhà U1) theo mẫu. Thời gian phải ánh đến hết ngày 13/10/2017.

THÔNG BÁO 

Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 50 và khóa trước
                                                              
Chi tiết quyết định
Danh sách sinh viên đại học chính quy khoá 50 và khóa trước được cấp chứng chỉ GDTC
THÔNG BÁO 

QĐ BỔ SUNG 598 VỀ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
                                                              
Chi tiết quyết định
                                                         THÔNG BÁO 

                    QĐ 247: sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế đào tạo tín chỉ 

                                                          Chi tiết Quyết định 247
                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
                                    KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 NHƯ SAU


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 02/03/2017 ĐẾN 24/03/2017
ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K52 CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG BIDV SỐ 247 CẦU GiẤY (PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐỂ NỘP CHO NGÂN HÀNG)
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG

CHÚ Ý: THEO QUI ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG KHẢO THÍ CỦA TRƯỜNG "SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN" ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN.

THÔNG BÁO

Từ 01/11/16 đến 31/3/2017, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa đông”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ