Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN K53 VÀ KHÓA TRƯỚC
                                                              
Chi tiết thông báo kiểm tra trình độ tiếng anh cho sinh viên K53 và khóa trước

Danh sách sinh viên K53 và Khóa cũ kiểm tra trình độ tiếng anh theo mã lớp kiểm tra

Đơn đăng ký kiểm tra trình độ tiếng anh cùng K53
THÔNG BÁO 

(V/v sửa đổi điều kiện tham dự thực tập và làm tốt nghiệp khóa học đối với ĐHCQ K50, khóa cũ và sinh viên học chương trình 2 năm học 2017-2018)
                                                              
Chi tiết thông báo
 
                                                         THÔNG BÁO 

                    V/v: Tổ chức coi thi kết thúc học phần năm học 2017 – 2018

           Kính gửi
: - Trưởng các Khoa, bộ môn
                             - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường
          
          
Thực hiện kết luận của Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên vào tháng 9/2017, Trường đã công bố Ngân hàng câu hỏi ôn thi học phần trên website. Để ngăn ngừa tiêu cực trong các kỳ thi, Ban Giám hiệu yêu cầu các Khoa, bộ môn và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong coi thi. Nếu thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, kể cả chưa sử dụng đều phải lập biên bản đình chỉ thi. Cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi và sinh viên vi phạm kỷ luật thi đều bị xử lý kỷ luật theo quy định.

            HIỆU TRƯỞNG


            (Đã ký)

 

 

            GS,TS. Đinh Văn Sơn

                                                                                    
          Chi tiết thông báo  
THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh các học phần theo CTĐT mới cho SV khóa 52A,52P
                                                              
Chi tiết thông báo
 
                                                       THÔNG BÁO 

                     Danh sách dự kiến đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp K50
                                                              
                         Chi tiết danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp K50
 

Ghi chú:
- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến đủ điềukiện đi thực tập tổng hợp mà chưa đăng kí, sẽ đăng kí bổ sung từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017
- Sinh viên có thắc mắc gì về danh sách dự kiến đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp liên hệ Cô Mai - Phòng Quản lý đào tạo U1

THÔNG BÁO 

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO
      Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Chi tiết thời khóa biểu
 
THÔNG BÁO 

Lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp Khóa 50
                                                              
Chi tiết lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp Khóa 50
 
THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên K50 và khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC
theo QĐ 749 ngày 30/10/2017 và DS miễn GDTC theo QĐ 752 ngày 30/10/2017
                                                              
Chi tiết danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC
 
THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sử dụng trang web http://tmu.edu.vn
                                                              
Chi tiết hướng dẫn sử dụng trang web http://tmu.edu.vn

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K52

Từ 07h30 ngày 06/11/17 đến 16h30 ngày 08/11/17

2

K51

Từ 07h30 ngày 08/11/17 đến 16h30 ngày 10/11/17

3

K50 & khóa trước

Từ 07h30 ngày 10/11/17 đến 16h30 ngày 13/11/17

Chương trình 2 K17, K18, K19, K20, K21

Từ 07h30 ngày 13/11/17 đến 16h30 ngày 15/11/17

5 Đăng ký rút bớt đợt 1 27/11/2017 - 01/12/2017
6 Đăng ký bổ sung đợt 1 04/12/2017 - 08/12/2017
Lưu ý: Đăng ký rút bớt hoặc bổ sung học phần đợt 2 (tuần thứ 1 và thứ 2) của học kì chính nếu sinh sinh viên đã đăng ký rút bớt thì không được phép đăng ký bổ sung và ngược lại.

Chi tiết Hướng dẫn đăng ký học học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu dự kiến chương trình 1 và chương trình 2 học kỳ 2 năm 2017-2018 
THÔNG BÁO 

Quy định đi thực tập và làm tốt nghiệp đối với K50 và đối tượng lớp CLC
                                                              
Quy định thực tập và tốt nghiệp đối với K50
Quy định thực tập và tốt nghiệp đối với K50 chất lượng cao
THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
                                                              
Quyết định mở lớp
Quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
THÔNG BÁO 

V/v nghỉ học chiều T6 ngày 13/10/2017 và lịch học bù
                                                              
Chi tiết thông báo
THÔNG BÁO 

LỊCH THI CHÍNH THỨC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
                                                              
Chi tiết lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018
THÔNG BÁO 

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K49, KHÓA CŨ, CAO ĐẲNG T9/2017
                                                              
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy K49, khóa cũ, cao đẳng tháng 09/2017
THÔNG BÁO 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP GDTC K50
                                                              
Thông báo và Mẫu giấy sửa chữa sai sót kết quả GDTC
Danh sách xét cấp CC GDTC K50

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin và kết quả học tập giáo dục thể chất. Nếu có sai sót, sinh viên phải phản ánh về phòng Quản lý đào tạo (Phòng số 12 nhà U1) theo mẫu. Thời gian phải ánh đến hết ngày 13/10/2017.

THÔNG BÁO 

Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 50 và khóa trước
                                                              
Chi tiết quyết định
Danh sách sinh viên đại học chính quy khoá 50 và khóa trước được cấp chứng chỉ GDTC
THÔNG BÁO 

DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP K49 LẦN 2 VÀ KHÓA CŨ
                                                              
Chi tiết danh sách dự kiến tốt nghiệp
THÔNG BÁO 

QĐ BỔ SUNG 598 VỀ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
                                                              
Chi tiết quyết định
THÔNG BÁO 

Thông báo mở lớp toán rời rạc cho đối tượng K50S

Căn cứ vào số lượng đơn xin mở lớp của sinh viên K50S, nhà trường quyết định mở 1 lớp toán rời rạc như sau: Tên lớp HP: Toán rời rạc; Mã lớp 1788FMAT1011; TKB: tiết 1,2,3,4,5, thứ 7 (Từ ngày 09/9/2017 đến 04/11/2017); tại C36


 
THÔNG BÁO 

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
                                                              
Chi tiết lịch thi dự kiến
THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 KHÓA 21
                                                              
Chi tiết thông báo
THÔNG BÁO 

V/v đăng ký rút bớt tuần 3, 4 HK1 năm học 2017-2018

Thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 cho sinh viên đại học hệ chính quy
từ 9h00phút ngày 29/08/2017 đến 16h30phút ngày 08/09/2017


 
                                           THÔNG BÁO GHÉP LỚP 

Lớp HP Truyền thông marketing 1755MAGM0311 ghép vào lớp Truyền thông marketing 1754MAGM0311 và chuyển sang hội trường V403


                                                         THÔNG BÁO 

                                      ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU K53
                                          
                                                    Chi tiết thời khóa biểu K53
THÔNG BÁO 

V/v đăng ký bổ sung tuần 1, 2 HK1 năm học 2017-2018

Thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 cho sinh viên đại học hệ chính quy
từ 9h00phút ngày 14/08/2017 đến 16h30 ngày 25/08/2017

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

 
                                                         THÔNG BÁO 

                               THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HỘI TRƯỜNG THI
                                         ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K50, 51, 52 

                                            Chi tiết thông báo điều chỉnh hội trường
                                                         THÔNG BÁO 

                      V/v Học tập các học phần GDTC đối với sinh viên chính quy

                       Chi tiết thông báo học tập các học phần GDTC đối với sinh viên chính quy
                                                         THÔNG BÁO 

                Thời khóa biểu lớp chất lượng cao K50, K51, K52 - HK1(17-18)

                       Chi tiết thời khóa biểu lớp chất lượng cao kì 1 - năm 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

                Thông báo đóng 06 lớp học phần GDTC học kì 1 năm học 2017-2018

                       Chi tiết thông báo đóng 06 lớp học phần GDTC kì 1 - năm 2017 - 2018
                                                    LỊCH HỌC TẬP   

                            TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN 
                             NĂM HỌC 2017 - 2018 CÁC KHOÁ 50, 51, 52

                            Chi tiết lịch học tập chính trị đầu khóa năm học 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

                Thông báo đóng các lớp học phần học kỳ I năm học 2017 - 2018

                            Chi tiết danh sách các lớp đóng học kỳ I năm học 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

              (V/v đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp đợt 2 của K49 và khóa cũ) 

Sinh viên K49 và khóa cũ đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp đợt 2 trên trang web: dangky.vcu.edu.vn từ ngày 07/08/2017 đến ngày 14/08/2017


                                                         THÔNG BÁO 

                              Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 49, khóa cũ 
                                             và sinh viên chương trình thứ hai
 

                                 Chi tiết danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 49 và khóa cũ
                                Chi tiết danh sách sinh viên tốt nghiệp chương trình thứ hai
                                                         THÔNG BÁO 

                      DANH SÁCH PHÂN XE ĐÓN SINH VIÊN HỌC GDQPAN 

                                         Chi tiết danh sách phân xe đón sinh viên học GDQPAN
QUYẾT ĐỊNH

Quyết định QĐ371 cap cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 49, CĐ 16 và khóa trước
Chi tiết Quyết định 371
Danh sách sinh viên được cấp Chứng chỉ 

                                                         THÔNG BÁO 

                                                   Lịch bế giảng khóa 49 

                                                  Chi tiết lịch bế giảng khóa 49
                                                         THÔNG BÁO 

                         Thời khóa biểu chương trình hai học kỳ I năm học 2017 - 2018 

                            Chi tiết thời khóa biểu chương trình hai học kỳ I năm học 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

                         Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K49 và khóa cũ 

                            Chi tiết danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K49 và khóa cũ
                                                       THÔNG BÁO 

                                                   (V/v chuyển lịch học )

Tuần từ 15/5-20/5/2017 (tuần cuối của học kì) nhà trường sẽ thay đổi lịch học
như sau:
- lịch học thứ 5(18/5) sẽ học bù vào thứ 2(15/5) (thứ 5 nghỉ)
- lịch học thứ 6(19/5) sẽ học bù thứ 3(16/5) (thứ 6 nghỉ) Đề nghị các sinh viên đi học theo đúng lịch quy định

 
                                                         THÔNG BÁO 

                         Lịch phát chứng chỉ giáo dục thể chất K49 

                            Chi tiết Lịch phát chứng chỉ giáo dục thể chất K49
                                                         THÔNG BÁO 

                  V/v điều chỉnh lịch thi 01 lớp học phần Giáo dục thể chất HK2(16-17) 

                            Chi tiết thông báo điều chỉnh lịch thi 01 lớp học phần GDTC
                                         Chi tiết thay đổi lịch thi 01 lớp học phần
THÔNG BÁO 

V/v đăng ký bổ sung đợt 1 HK1 năm học 2017-2018

Thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 cho sinh viên đại học hệ chính quy
từ ngày 26/4/2017 đến ngày 05/5/2017

 
THÔNG BÁO 

(V/v nghỉ lễ 30/4 và 01/5)

Ngày 30/4 và 1/5 (chủ nhật và thứ 2): sinh viên nghỉ từ thứ 7 (ngày 29/04/2017)
đến hết thứ 3 (02/05/2017)

 
                                                         THÔNG BÁO 

                         Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K49 và khóa cũ 

                            Chi tiết danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K49 và khóa cũ
                                                         THÔNG BÁO 

          Thời khóa biểu dự kiến chương trình hai học kỳ I năm học 2017 - 2018 

                   Chi tiết thời khóa biểu dự kiến chương trình hai học kỳ I năm học 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

                    Thời khóa biểu chính thức học kỳ III năm học 2016 - 2017 

                         Chi tiết thời khóa biểu chính thức học kỳ III năm học 2016 - 2017
THÔNG BÁO 

(V/v hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên K49)

Đề nghị sinh viên K49 đã đủ các điều kiện xét công nhận tốt nghiệp
vào đợt xét T5/2017 nếu có nhu cầu tiếp tục học cải thiện điểm
để nâng hạng tốt nghiệp làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp
(theo mẫu dowload tại http://daotao.tmu.edu.vn/vi/news/cac-bieu- mau)
và nộp tại phòng số 12 nhà U1 từ ngày 20/4/2017-08/5/2017

 
                                                         THÔNG BÁO 

                    V/v đóng hoặc tách một số lớp học phần học kì 3 năm học 2016-2017 

                                                   Chi tiết thông báo
                                                         THÔNG BÁO 

                    Thời khóa biểu dự kiến học kỳ I năm học 2017 - 2018 

                                                   Chi tiết thời khóa biểu dự kiến
                                                         THÔNG BÁO 

                    QĐ 247: sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế đào tạo tín chỉ 

                                                          Chi tiết Quyết định 247
                                                         THÔNG BÁO 

                               V/v đăng ký học phần Tiếng Anh cho K52 không chuyên 

                                                          Chi tiết thông báo
THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh lịch thi 06 lớp học phần Giáo dục thể chất HK2(16-17) - K52

Chi tiết thông báo thay đổi lịch thi 6 lớp học phần GDTC HK2(16-17)
LICH THI 6 LHP GDTC ĐIỀU CHỈNH HK2(16-17)

THÔNG BÁO 

V/v nghỉ lễ 10/3

Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch vào thứ 5 ngày 06/04/2017): sinh viên nghỉ
từ thứ 5 (ngày 06/04/2017) đến hết chủ nhật (09/04/2017)
và học bù vào thứ 7 (ngày 15/04/2017)

 
                                                         THÔNG BÁO 

                               V/v: Tổ chức thi lại học phần thể dục cho sinh viên các khóa  

                                                          Chi tiết thông báo 

1.     Điều kiện dự thi

Những sinh viên có điểm chuyên cần, thi lần 1 chưa qua hoặc chưa thi

2.     Thời gian đăng ký

Từ ngày 10 đến 14 tháng 04 năm 2017.

3.     Địa điểm đăng ký

Văn phòng bộ môn GDTC (phòng 112 nhà I)

4.     Thời gian và địa điểm thi

* 14h30 ngày 17 tháng 4 năm 2017 các môn:

- Cầu lông:        Sân Ký túc xá

- Bóng chuyền: Sân nhà CD

- Bóng ném:      Sân H1

* 8h 30 ngày 18 tháng 4 năm 2017các môn:

- Thể dục tay không: Sân H1

- Chạy ngắn:     Sân H1

- Nhảy cao:        Sân H1

- Lý thuyết:        Sân H1


                                
                                                         THÔNG BÁO 

                               V/v: Tổ chức học kỳ III năm học 2016-2017  

                                                          Chi tiết thông báo 
                                 Chi tiết thời khóa biểu học kỳ III năm học 2017 - 2018
THÔNG BÁO 

LỊCH THI HK2 (16-17) ĐHCQ VÀ CT2; MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THI HỌC PHẦN

Chi tiết lịch thi HK2 (16-17) ĐHCQ K49,50,51,52 & CTrinh 2 K17,18,19,20
Đơn xin đăng ký thi học phần (SV trùng lịch, hoãn thi, không nộp học phí đúng hạn)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 49, CĐ 16 và khóa trước
Chi tiết Quyết định
Danh sách sinh viên được cấp Chứng chỉ 

                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
                                    KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 NHƯ SAU


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 02/03/2017 ĐẾN 24/03/2017
ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K52 CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG BIDV SỐ 247 CẦU GiẤY (PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐỂ NỘP CHO NGÂN HÀNG)
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG

CHÚ Ý: THEO QUI ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG KHẢO THÍ CỦA TRƯỜNG "SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN" ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN.

                                                         THÔNG BÁO 

                                    KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH K52 
                                                        

                                CHI TIẾT & TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA TIẾNG ANH K52
                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt tuần 3,4:
Từ 8h00 ngày 13/02/2017 đến 16h30 ngày 24/02/2017.

 
                                                         THÔNG BÁO 

                               Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất
                              cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt
 

                                                          Chi tiết thông báo
                                                         THÔNG BÁO 

                                      LICH THI DỰ KIẾN HK2(16-17) 
                      ĐHCQ K49,50,51,52 & CHƯƠNG TRÌNH 2 K17,18,19,20
 

                               Chi tiết lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2016 - 2017
                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ 8h00 ngày 09/01/2017 đến 16h30 ngày 10/02/2017.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt điểm học phần từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.
- Sinh viên K52 không được đăng ký học bổ sung tuần 1, 2.

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 48 và khóa trước
Chi tiết Quyết định
Danh sách sinh viên được cấp Chứng chỉ 

                                                         THÔNG BÁO

Căn cứ vào số lượng sinh viên nộp đơn đăng ký học các lớp học phần mở thêm do khảo sát nhu cầu, nhà trường quyết định mở 2 lớp học phần "Quản trị bán" và "Công pháp quốc tế", yêu cầu sinh viên đã nộp đơn đăng ký học vào 2 lớp học phần này đi học theo thời khóa biểu. Đối với các học phần còn lại do số lượng sinh viên nộp đơn quá ít, không đủ mở 1 lớp học phần, đề nghị các sinh viên có nhu cầu đăng ký học vào học kỳ hè (nếu có) hoặc học kỳ 1 (2017-2018).
                              
                                                         THÔNG BÁO

  VỀ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHOÁ 52 

             Chi tiết thông báo về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh cho sinh viên K52
                                                         THÔNG BÁO

Trên cơ sở khảo sát nhu cầu học lại, học nhanh của sinh viên các khóa đối với một số học phần, nhà trường dự kiến mở một số lớp học phần (có thời khóa biểu kèm theo), yêu cầu những sinh viên có nhu cầu đăng ký học phải xem kĩ thời khóa biểu và làm đơn xin đăng ký học nộp tại Phòng quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) từ ngày 20/12/2016 đến hết ngày 30/12/2016.

                              Chi tiết thời khóa biểu các lớp học lại học kỳ II 2016 - 2017
                                                         THÔNG BÁO

                              (Thời khóa biểu chính thức HKII 2016-2017) 

                       Chi tiết thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2016 - 2017
                       Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2016 - 2017 lớp chất lượng cao
                                                         THÔNG BÁO

                   (V/v thực tập và làm tốt nghiệp bổ sung cùng K49 đợt 1) 

       Chi tiết thông báo thực tập và làm tốt nghiệp bổ sung của K49 và khóa cũ và mẫu đơn đính kèm
                                                         THÔNG BÁO 

 (V/v đóng 2 lớp tự chọn "Kiểm toán căn bản_50P" và "An toàn - vệ sinh lao động")

Trên cơ sở thống kê số lượng sinh viên đại học chính quy đăng ký học kì 2 năm học 2016 - 2017,có 2 lớp học phần tự chọn có số lượng sinh viên đăng ký ít, không thể tổ chức lớp, nhà trường dự kiến chuyển sang học phần tự chọn cùng nhóm cùng thời khóa biểu như sau:
1. K50P, học phần tự chọn "Kiểm toán căn bản" chuyển sang học phần tự chọn "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại"
2. K51BL, học phần tự chọn "An toàn - vệ sinh lao động" chuyển sang học phần tự chọn "Cơ sở văn hóa Việt Nam".
Nếu sinh viên nào không nhất trí với phương án trên thì viết đơn xin chuyển học học phần khác (nếu có tổ chức trong học kỳ 2), nộp tại Phòng Quản lý đào tạo (P12 nhà U1) trong thời gian từ ngày 12/12/2016-20/12/2016

                                                         THÔNG BÁO

                   LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH K52 

                                      
                                     Chi tiết lịch kiểm tra trình độ tiếng anh K52 


                                                         THÔNG BÁO

                                     (V/v đăng ký lại học phần Tiếng Anh 1)

Do kế hoạch học tập HK2(16-17) của khóa 52 thay đổi nên toàn bộ các lớp học phần Tiếng Anh 1 dành cho khóa 52 sẽ không tổ chức học trong học kỳ 2 (16-17), do đó tất cả sinh viên đã đăng ký học lại, học cải thiện điểm vào các lớp học phần này đều bị xóa bỏ. Tuy nhiên, nhà trường mở 2 lớp học lại Tiếng Anh 1 (1711ENTH1411 và 1712ENTH1411), đề nghị các sinh viên khóa trên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm học phần này PHẢI đăng ký vào 2 lớp Tiếng Anh 1 trên.

                                                         THÔNG BÁO

                   (V/v Tổ chức kiểm tra lại cho sinh viên đã kiểm tra 
             nhưng không đạt học phần GDTC trước năm học 2016-2017)
 

                                      
                                     Chi tiết thông báo kiểm tra lại GDTC


                                                         THÔNG BÁO

                   (V/v: Tổ chức thi, kiểm tra lần 2 các học phần Giáo dục thể chất)

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về tổ chức giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất (GDTC) cho sinh viên chính quy, từ HKI (2016 – 2017), Sinh viên không đạt điểm học phần sau khi thi, kiểm tra lần 1, được thi, kiểm tra lần 2 trong cùng học kỳ
 
                                          
                                     Chi tiết quy định về khảo thí các học phần GDTC


                                                         THÔNG BÁO 

                                             Chi tiết thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017
                                                         THÔNG BÁO

                                                Về lịch đăng ký bổ sung                                  
                                                    
Từ học kỳ 2(2016-2017) nhà trường tổ chức 2 đợt đăng ký bổ sung như sau:
1. Đăng ký bổ sung đợt 1: từ 22/11/2016-28/11/2016
2. Đăng ký bổ sung đợt 2: Tuần thứ 1 và thứ 2 của học kỳ 2(2016-2017)

                                                         THÔNG BÁO

                               Về lịch đăng ký học lại các học phần GDTC
                            cho SV K49 trở về trước và Cao đẳng chính quy


                                         Quyết định 796 cấp chứng chỉ GDTC K49 
                                     Danh sách sinh viên K49 được cấp chứng chỉ GDTC


THÔNG BÁO

Về việc đóng 04 lớp thể dục học lại


Chi tiết thông báo 

THÔNG BÁO

Từ 01/11/16 đến 31/3/2017, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa đông”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
THÔNG BÁO 

LỊCH THI HK1 (16-17) ĐHCQ VÀ CT2; LỊCH THI QUỐC PHÒNG AN NINH TẠI HÀ NAM K52; ĐƠN ĐĂNG KÝ THI HP

Chi tiết lịch thi HK1 (16-17) ĐHCQ K49,50,51,52 & CTrinh 2 K17,18,19
Chi tiết lịch thi QPAN tại Hà nam K52
Đơn xin đăng ký thi học phần (SV trùng lịch, hoãn thi, không nộp học phí đúng hạn)

                                                         THÔNG BÁO

                               Về lịch đăng ký học lại các học phần GDTC
                            cho SV K49 trở về trước và Cao đẳng chính quy


                                         Chi tiết thông báo lịch đăng ký học lại GDTC
                                                     Chi tiết thời khóa biểu

1. Thời gian đăng ký: Từ 07h30 ngày 12/10/16 đến 16h30 ngày 18/10/16
2. Thời gian học: Từ ngày 24/10/16 đến 26/11/16; Thời gian học: Từ 18h30 đến 21h10

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Thông báo kết quả mở lớp CT thứ 2 K20
Chi tiết danh sách sinh viên đủ điều kiện học CT thứ 2

QUY ĐỊNH

Về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với đại học chính quy khoá 49
Năm học 2016 – 2017


Chi tiết Quy định 

THÔNG BÁO

Về việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2016 - 2017

Chi tiết thông báo 

THÔNG BÁO

Về việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2016 - 2017

Chi tiết thông báo 

THÔNG BÁO

Kết quả giáo dục thể chất K49

Chi tiết thông báo và mẫu giấy sửa chữa sai sót
Chi tiết kết quả giáo dục thể chất K49

THÔNG BÁO

BẢNG ĐIỂM QPAN K51 VÀ KHÓA CŨ HỌC TẠI HÀ NAM VÀ ĐH THƯƠNG MẠI

Chi tiết bảng điểm

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, Mã sinh viên, Nơi sinh, LHC, nếu có sai sót báo cho phòng QLĐT P110 nhà I trước ngày 22/09/2016
THÔNG BÁO

ĐÓNG LỚP HỌC PHẦN K52

Chi tiết các lớp đóng K52

THÔNG BÁO

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K52

Thông báo kiểm tra thời khóa biểu và lớp học phần
Chi tiết thời khóa biểu K52

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Chi tiết thông báo

                                                           THÔNG BÁO

Căn cứ vào nhu cầu học lại học phần "Toán rời rạc" của K48S và K49S, Nhà trường quyết định mở lớp học phần "1685FMAT1011" có thời khóa biểu học vào Thứ 3 tiết 11,12 tại V702 và Thứ 6 tiết 11,12 tại V702 thời gian từ 05/09/16 đến 21/11/16. Đề nghị những sinh viên có nhu cầu học lớp trên viết đơn xin học gửi Phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) chậm nhất ngày 01/09/2016.


 
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt

Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

Sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi dự kiến
học kỳ I năm học 2016 - 2017

Ghi chú: Đây là LỊCH THI DỰ KIẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K49, 50, 51 . Nếu sinh viên kiểm tra bị trùng lịch thi hoặc phát hiện sai sót, phản ánh với Phòng Quản lý Đào tạo - Phòng 108 nhà I để kịp thời giải quyết.

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt tuần 3,4:
Từ 8h00 ngày 29/08/2016 đến 16h30 ngày 09/09/2016.


 
THÔNG BÁO

Thời khóa biểu K50, K51 lớp chất lượng cao học kỳ I năm học 2016 - 2017

Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO

Sinh viên Khóa 49, 50, 51 học chính trị đầu năm từ ngày: 08/08-13/08/2016.

Chi tiết lịch học

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt tuần 3,4:
Từ 8h00 ngày 25/01/2016 đến 16h30 ngày 19/02/2016.

 
                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ 8h00 ngày 11/01/2016 đến 16h30 ngày 22/01/2016.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.

 
THÔNG BÁO

Từ 01/04/15 đến 31/10/2015, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa hè”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ